Zaštita vinove loze

Kako je vinova loza jedna od najčešćih kultura na našim prostorima, njena zaštita jedna je od najaktualnijih i najtraženijih. Troškovi zaštite vinove loze čine 5-8 % svih troškova uzgoja tijekom jedne sezone, no troškovi koji mogu nastati nedovoljnom i neprimjerenom zaštitom mogu biti ogromni.Neke od najaktualnijih bolesti vinove loze su plemenjača vinove loze, siva plijesan i pepelnica.

Predstavljamo vam kratak pregled pesticida tvrtke Danon, zastupnika izraelske tvrtke Makteshim Agan, namijenjenih zaštiti vinove loze od korova, bolesti i štetnika:

Glyphogan 480 SL® je totalni herbicid koji suzbija sve iznikle korove – jednogodišnje i višegodišnje travne i širokolisne korove u voćnjacima i vinogradima.

Biljke ga upijaju preko zelenih dijelova lišća i stabljike. Nakon ulaska u biljku kreće se biljnim sokovima u sve dijelove biljke. Prvi simptomi obično su vidljivi nakon 7-14 dana.

Bitno je napomenuti da Glyphogan 480 SL® u sebi već sadrži okvašivač, tako da nije nužno dodavati mu sredstva za poboljšanje učinka. Ne smije se koristiti u mladim voćnjacima i vinogradima sve dok je kora zelena.

Galigan 240 EC® je zemljišni i kontaktni herbicid koji suzbija jednogodišnje širokolisne korove u voćnjacima i vinogradima.

Ovako primijenjeni, djeluju nadopunjavajuće – Glyphogan 480 SL će suzbiti sve iznikle korove koji se zateknu na površini; dok će Galigan 240 EC svojim zemljišnim načinom djelovanja suzbiti i korove koji su još pod površinom i koji će tek niknuti; te na taj način produžiti period bez korova u vašem vinogradu.

Agil 100 EC® je selektivni sistemični herbicid koji suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove u dozi 0,5-2 l/ha u 200-400 l/ha vode.

Biljka ga brzo apsorbira,pa kiša koja padne jedan sat nakon tretmana ne smanjuje djelotvornost. Agil 100 EC® se može primijeniti u bilo kojem razvojnom stadiju, ali nakon što su korovi nikli. Najbolje ga je primijeniti kod intenzivnog porasta korova.

Folpan 80 WDG® je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

Folpan 80 WDG® je kompatibilan sa sistemičnim fungicidima s kojima u kombinaciji ima širi spektar djelovanja, a do rezistentnosti dolazi mnogo teže nego kada se sistemici koriste sami.

Preporuča se koristiti Folpan 80 WDG® već od prvog tretiranja u vegetaciji, jer djeluje na peronosporu, te od svih fungicida ima najbolje djelovanje na fomopsis. Nakon cvatnje korisimo ga za preventivno suzbijanje peronospore.

Shavit F® je kombinirani kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Bumper 25 EC® je sistemični i protektivni fungicid. U vinovoj lozi suzbija pepelnicu (Uncinula necator) i koristi se isključivo za preventivnu zaštitu u kombinaciji s kontaktnim fungicidima (npr. močivi sumpor). Treba ga koristiti u vrijeme najjačeg pritiska bolesti: neposredno pred i neposredno poslije cvatnje vinove loze. Ne preporučuje se tijekom vegetacije koristiti sam.

Apollo 50 SC® je kontaktni akaricid za suzbijanje zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) u nasadima vinove loze. Tretirati u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja. Preporuča se koristiti Apollo 50 SC® prilikom prvog tretiranja vinograda u vegetaciji.

Lamdex 5 EC® je sintetski piretroid širokog spektra djelovanja. Primjenjuje se kao kontaktni insekticid za suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiquella) na vinovoj lozi.

Za zaštitu od grožđanih moljaca – pepeljastog i žutog – u nekim europskim zemljama koriste se insekticidi Mavrik 2 F, Pyrinex 250 ME, te Rimon 10 EC.

Zlatko Balentić, dipl.ing.agr.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: