Zaštita suncokreta

Suncokret zauzima važno mjesto poljoprivrednih kultura u Republici Hrvatskoj, dok korovi značajno umanjuju njegov prinos. Poslije sjetve suncokreta usporedno niče i veliki broj jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, koji se natječu sa suncokretom i oduzimaju mu životni prostor, vodu, svjetlo i hranjive tvari.

Također treba paziti i na zemljišne štetnike-insekte; žičnjake, sovice, grčice hrušta i rovca. Zbog tih razloga je upotreba herbicida i insekticida nezaobilazna mjera u tehnologiji proizvodnji suncokreta.

Tvrtka Danon d.o.o. u svojoj paleti posjeduje slijedeće proizvode za zaštitu suncokreta: Glyphogan je totalni herbicid koji suzbija sve iznikle korove – jednogodišnje i višegodišnje travne i širokolisne korove. Kao standardni herbicid u zaštiti suncokreta koristimo Racer – zemljišni herbicid koji suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove nakon sjetve, a prije nicanja suncokreta i korova u dozi od 2-3,5 l/ha, ovisno od tipa tla.

Radi proširenja spektra djelovanja može se koristiti se u kombinaciji s Galiganom. Najčešća je kombinacija Racer + Galigan 1,7 + 0,5 l/ha. Galigan je zemljišni i kontaktni herbicid koji suzbija jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve, a prije nicanja suncokreta u dozi od 1-1,25 l/ha. Nakon nicanja travnih korova u korekciji možemo upotrijebiti Agil, sistemični herbicid koji suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove u dozi 0,5-2 l/ha u velikom broju širokolisnih usjeva. Za zaštitu od zemljišnih štetnika – žičnjaka, sovica, grčica hrušta, rovca prije sjetve ili sa sjetvom koristimo Pyrinex, zemljišni i kontakni insekticid.

Zlatko Balentić, dipl.ing.agr.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: