Zaštita šljive

Zaštita šljiveZaštita šljive je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti šljive. Pravovremena zaštita šljive poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.

 

 

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita
šljive

HERBICIDI

 Prije nicanja korova-mladi nasadi koji još nisu u rodu EFICA 960 EC 1,25 – 1,4 l/ha Jednogodišnji travni korovi

Ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove

Prije podizanja nasada

GLYPHOGAN

1% u 200 l vode, herbicidne trake

4 – 5 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

U mirovanju vegetacije – kasna jesen do rano proljeće prije nicanja korova

PENDUS 330 EC

4 – 5 l/ha između redova nasada

Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi

FUNGICIDI

INSEKTICIDI

Nakon pojave štetnika

PIRIMOR 50 WG

0,04-0,06 %

Lisne uši

OSTALO

Zimsko prskanje (razmicanje ljuščica
na pupu)

U vegetaciji

NU-FILM-17

1 l/ha

0,4 l/ha

Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

  1. Kod otvaranja pupova za povećanje učinkovitosti oprašivanja
  2. 1 tjedan nakon opadanja latica za promicanje podjele stanica
  3. 1-2 tjedna prije opadanja plodova kako bi se smanjio fiziološki stres i smanjilo opadanje
  4. 20-30 dana nakon opadanja latica kako bise povećala veličina plodova
  5. Mjesečno tijekom rasta i razvoja polodva za poboljšanje translokacije i hranjivih tvari u cilju rasta plodova i poboljšanja kvalitete plodova.

MILLERPLEX

500-1,2 l/ha

Folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: