Zaštita šećerne repe

Zaštita šećerne repeZaštita šećerne repe je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti šećerne repe. Pravovremena zaštita šećerne repe poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita šećerne
repe

HERBICIDI

Prije sjetve

GLYPHOGAN

1,5 – 4 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

Nakon sjetve, prije nicanja repe i korova

EFICA 960 EC

1-1,4 l/ha

Jednogodišnji travni korovi

Nakon sjetve, prije
nicanja repe i korova

GOLTIX WG 70  ili GOLTIX GOLD

2 – 3 kg/ha

2 l/ha

Jednogodišnji
širokolisni korovi

Nakon nicanja repe –
1. post – korovi u fazi kotiledona

GOLTIX WG 70 ili GOLTIX  GOLD

1,5 kg/ha

1,5- 2 l/ha

Jednogodišnji
širokolisni korovi

Nakon nicanja repe –
2. post – nakon 7-10 dana, repa prvi par listova

GOLTIX WG 70 ili GOLTIX GOLD

1,5 kg/ha

1,5 l/ha

Jednogodišnji
širokolisni korovi

Nakon nicanja repe –
korovi u fazi 2-6 listova

CLAP 300 SL

0,2-0,4 l/ha

Jednogodišnji
i višegodišnji širokolisni korovi

Nakon nicanja repe –
2. post

AGIL 100 EC ili          LEOPARD 5 EC

0,8 – 2 l/ha

0,8 – 3 l/ha

Jednogodišnji (3-5 listova)
i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi

FUNGICIDI

Preventivno; u stadiju repe od BBCH 28 do BBCH 49 SPYRALE  0,7-1 l/ha  Cercospora
Kod pojave prvih znakova bolesti ZAKEO XTRA (AMISTAR EXTRA)  0,6-0,8 l/ha  Cercospora

INSEKTICIDI

Nakon pojave štetnika PIRIMOR 50 WG 0,3 kg/ha Lisne uši

U vrijeme pojave – prije pojave simptoma kovrčanja lista

MAVRIK 2 F

0,2 l/ha

Lisne uši (crna repina uš)

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 -0,075 %

Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

 1.primjena: prema BBCH skali 12-19, visina rasta 5-10 cm, min. 2 lista razvijena 2.primjena: 14 dana nakon prve primjene

GREEN POWER

2,5 kg/ha

Folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: