Zaštita rajčice

Zaštita rajčiceZaštita rajčice je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti rajčice. Pravovremena zaštita rajčice poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.

 

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita
rajčice

HERBICIDI

8-10 dana prije presađivanja, širom na površinu tla

PENDUS 330 EC

4 – 5 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

8-10 dana nakon presađivanja

MISTRAL 70 WG

0,5 – 0,75 kg/ha

Jednogodišnji širokolisni
i neki travni korovi

Nakon nicanja

AGIL 100 EC

0,5 – 2 l/ha

Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi

FUNGICIDI

 Od faze razvijena tri lista na glavnoj stabiljci (BBCH 13) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti u razmacima 10-14 dana  SPHYNX EXTRA 685 WDG  1,7-2 kg/ha Plamenjača
Povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do zrelosti plodova (BBCH 14-89) CUSTODIA  0,5-1 l/ha Pepelnica

INSEKTICIDI

Na početku napada

PIRIMOR 50 WG

0,04-0,06 %

Lisne uši

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 -0,075 %

Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

Početkom vegetacije, te svakih 10-15 dana tijekom vegetacije

  GREEN POWER

2,5 l/ha

Folijarno gnojivo

 U trake (35 cm) jedan tjedan nakon presađivanja ili kod 6-8  razvijenih listova.

U trake nakon 2 tjedna od prve primjene

Tretirati s kalcijem ili folijarnim gnojivom svakih 14 dana1

MILLERPLEX 75 ml/ha

250 ml/ha

400-500 ml/ha

Folijarno gnojivo
                                      – TEMO-O-CID TRAP PLUS    1-3 zamke/ha Feromonske zamke za lisnog minera rajčice ( Tuta absoluta)

Namijenjene su hvatanju i praćenju prisutnosti štetnija u nasadu. Na osnovi broja uhvaćenih insekta procjenju se potreba za eventualnim suzbijanjem (prag štetnosti) i određuje optimalno vrijeme suzbijanja.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: