Zaštita paprike

Zaštita paprikeZaštita paprike je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima paprike podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti paprike. Pravovremena zaštita paprike poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂

 

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita 

paprike

HERBICIDI

8-10 dana prije presađivanja, širom na površinu tla

PENDUS 330 EC

4 – 5 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

FUNGICIDI

Povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do zrelosti plodova (BBCH 14-89) CUSTODIA 0,5-1 l/ha Pepelnica

INSEKTICIDI

Na početku napada PIRIMOR 50 WG 0,04-0,06 % Lisne uši

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 – 0,075 %

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

Leave a Comment

Previous post:

Next post: