Zaštita mrkve

Zaštita mrkveZaštita mrkve je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima mrkve podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti mrkve. Pravovremena zaštita mrkve poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita
mrkve

HERBICIDI

Nakon sjetve, prije nicanja

MISTRAL 70 WG *

1 kg/ ha

Jednogodišnji širokolisni
i neki travni korovi

Nakon nicanja usjeva i korova

AGIL 100 EC *

1 – 2 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi

FUNGICIDI

INSEKTICIDI

Na početku napada PIRIMOR 50 WG 0,04-0,06 % Lisne uši

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 –0,075 %

Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

Početkom vegetacije, te svakih 10-15 dana tijekom vegetacije

GREEN POWER

2,5 l/ha

Folijarno gnojivo

Kada presadnice imaju 3-6 listova ponoviti u razmaku od 2-4 tjedna

MILLERPLEX

400-500 ml/ha

400-500 ml/ha

Folijarno gnojivo

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Leave a Comment

Previous post:

Next post: