Zaštita kupusa

Zaštita kupusaZaštita kupusa je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima kupusa podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti kupusa. Pravovremena zaštita kupusa poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita
kupusa

HERBICIDI

Nakon sjetve, prije nicanja

EFICA 960 EC

1,25 1,4 l/ha

Jednogodišnji travni korovi – kineski kupus

Nakon završne obrade tla, prije presađivanja presadnica kupusa

PENDUS 330 EC

4-5 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

7-10 dana nakon presađivanja kada se kupusnjače nalaze u stadiju razvoja 3-6 listova (BBCH 13-16), a prije nicanja korova

SULTAN

1,5-2 l/ha

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

INSEKTICIDI

OSTALO

NU-FILM-17

0,025- 0,075 %

Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

2-3 tjedna prije kretanja vegetacije

 

U ranoj cvatnji i nakon toga u intervalu svakih 14 dana

MILLERPLEX

250-500 ml/ha

250-500 ml/ha

Folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: