Zaštita kupine

Zaštita kupineZaštita kupine je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima kupine podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti kupine. Pravovremena zaštita kupinea poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita kupine

HERBICIDI

Prije nicanja korova- mladi nasadi koji još nisu u rodu

EFICA 960  EC

1,25-1,4 l/ha

Jednogodišnji travni korovi

Prije nicanja korova, u rano proljeće

PENDUS  330 EC

4 – 5 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

FUNGICIDI

Može se primijeniti sve do kraja ožujka u godini berbe

SHAKAL 500 SC *

1,5 l/ha

Crvenilo korijena (Phytophthora fragariae
var. rubi)

INSEKTICIDI

Na početku napada

PIRIMOR 50 WG*

0,5 kg/ha

Lisne uši

Pri pojavi prvih ličinki iz jaja

APOLLO 50 SC *

0,4 l/ha

Grinje

OSTALO

Pred početak vegetacije                    Pri otvaranju pupova  u vegetaciji

NU-FILM-17

1 l/ ha

0,4 l/ha

Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

2-3 tjedna prije kretanja vegetacije

 

U ranoj cvatnji i nakon toga u intervalu svakih 14 dana

MILLERPLEX 250-500 ml/ha

250-500 ml/ha

Folijarno gnojivo

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Leave a Comment

Previous post:

Next post: