Zaštita kukuruza

Zaštita kukuruza je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima kukuruza podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti kukuruza. Pravovremena zaštita kukuruza poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

 

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita kukuruza

HERBICIDI

Prije sjetve

GLYPHOGAN

1,5 – 4 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

Nakon sjetve, prije nicanja

Nakon nicanja, usjev do 3 lista

EFICA 960 EC

1-1,5 l/ha

Jednogodišnji travni korovi

Nakon sjetve, prije nicanja

Nakon nicanja, usjev do 4 lista

PENDUS 330 EC

4-5 l/ha

4 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni
korovi

Nakon nicanja, usjev 2-9 listova

NIKITA

0,4 kg/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni
i travni korovi

Nakon nicanja, usjev 2-6 listova CLAP 300 SL 0,2-0,33 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

Nakon nicanja

Usjev 2-5 listova

TOMIGAN 250 EC

0,6 – 0,8 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Nakon nicanja

Usjev 3-5 listova

CASH 480 SL

0,5-07 L/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

INSEKTICIDI

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 – 0,075 %

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

1.primjena- prema BBCH skali 13-15 ili lisni stadij 3-5

2.primjena -14 dana nakon prve primjene

GREEN POWER 2,5 l/ha folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: