Zaštita kruške

Zaštita kruškeZaštita kruške je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima kruške podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti kruške. Pravovremena zaštita kruške poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita kruške

HERBICIDI

Prije nicanja korova-mladi nasadi koji još nisu u rodu EFICA 960 EC 1,25-1,4 l/ha Jednogodišnji travni korovi

Ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove prije podizanja nasada

GLYPHOGAN

1% u 200 l vode, herbicidne trake

4 – 5 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

U mirovanju vegetacije – kasna jesen do rano proljeće, prije nicanja nasada

PENDIGAN 330 EC

4 – 6 l/ha između redova nasada

Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi

U vrijeme intenzivnog porasta, najkasnije do početka cvatnje korova

TOMIGAN 250 EC

1,5 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

FUNGICIDI

Prije cvatnje – od faze ružičastog pupa                Kasniji stadiji vegetacije – nakon cvatnje

MERPAN 80 WDG

1,8 – 2,2 kg/ha

Krastavost plodova kruške

INSEKTICIDI

Nakon pojave štetnika

PIRIMOR 50 WG

0,04-0,06 %

Lisne uši

Prvo tretiranje nakon cvatnje

Nakon izlaska ličinki iz zimskih jaja, kada se na listu nalaze najviše 2-3 pokretna mlada razvojna oblika pauka

APOLLO 50 SC

0,4 l/ha

Zimska jaja crvenog i crvenog voćnog pauka u 1500 l/ha škropiva         Ljetni oblici – ljetna jaja i mladi pokretni razvojni stadiji u 1500 l/ha škropiva

OSTALO

Zimsko prskanje (razdvajanje ljuščica
na pupu)              U vegetaciji

NU-FILM-17

1,5 l/ha

0,4 – 0,8 l/ha

pomoćno sredstvo
(okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

Prema BBCH skali 19-25 nakon prve primjene u razmaku od 14 dana

GREEN POWER

2,5 l/ha

Folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: