Zaštita krumpira

Zaštita krumpiraZaštita krumpira je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima krumpira podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti krastavca. Pravovremena zaštita krumpira poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita krumpira

HERBICIDI

Prije sadnje

GLYPHOGAN

1,5 – 4 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

Nakon sadnje, prije nicanja (najmanje 7 dana)

PENDIGAN 330 EC

4 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

Nakon sadnje, prije nicanja

RACER 25 EC ili RACER 25 CS

2 l/ha

Jednogodišnji širokolisni
i neki travni korovi

Nakon sadnje, prije nicanja                    ili  nakon nicanja kad krumpir ima 5-8 listova

MISTRAL 70 WG

0,75 – 1,5

0,5 – 0,75 kg/ha

Jednogodišnji širokolisni
i neki travni korovi

Nakon sadnje, prije nicanja

MISTRAL 70 WG + PENDIGAN 330 EC

0,5 – 1,5 +   4 l/ha

Jednogodišnji širokolisni
i travni korovi

Nakon sadnje, prije nicanja

MISTRAL 70 WG +  RACER 25 EC/CS

0,3 – 0,75 + 0,5 – 1,2 l/ha

Jednogodišnji širokolisni (ambrozija) i neki travni korovi

Nakon nicanja krumpira
i korova

LEOPARD 5 EC

0,8 – 3 l/ha

Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi

FUNGICIDI

Prije pojave bolesti, preventivno na početku vegetacije do cvatnje te nakon cvatnje

SHAKAL 500 SC

0,3 – 0,4 l/ha

Plamenjača krumpira

INSEKTICIDI

Na početku napada CHESS 50 WG  0,2-0,3 kg/ha  Lisne uši

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 – 0,075 %

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

 1. primjena: prema BBCH skali 20, visina rasta 10-15 cm
2-4. primjena: 14 dana nakon prve primjene

GREEN POWER

2,5 l/ha

Folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: