Zaštita jagode

Zaštita jagodeZaštita jagode je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima jagode podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti jagode. Pravovremena zaštita jagode poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita  jagode

HERBICIDI

Od sredine rujna do ožujka u razvijenom nasadu, nakon zametanja cvjetnih pupova do početka cvatnje, u tek posađenom nasadu u jesen ili rano proljeće odmah nakon sadnje

PENDIGAN 330 EC

4 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi

Prije nicanja korova

EFICA 960 EC

1,25-1,4 l/ha

Jednogodišnji travni korovi

FUNGICIDI

INSEKTICIDI

Nakon pojave štetnika PIRIMOR 50 WG 0,04-0,06 %  Lisne uši

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 – 0,075 %

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

 1. primjena: prema BBCH skali 13-15, visina rasta 10-15
2.primjena: 14 dana nakon prve primjene

GREEN POWER

2,5 l/ha

Folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: