Zaštita graška

Zaštita graškaZaštita graška je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima graška podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti graška. Pravovremena zaštita graška poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita
graška

HERBICIDI

Prije sadnje

Predžetveno suzbijanje korova

GLYPHOGAN

1,5 – 4 l/ha

4 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

Nakon sjetve, prije nicanja

EFICA 960 EC

1,25 – 1,4 l/ha

Jednogodišnji travni korovi

Nakon sjetve, prije nicanja

PENDIGAN 330 EC

4 – 6 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

Nakon nicanja

AGIL 100 EC

0,8 – 2 l/ha

Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi

FUNGICIDI

INSEKTICIDI

Folijarno na početku napada štetnika CHESS 50  WG*  0,24 l/ha  Lisne uši
Na početku napada PIRIMOR 50 WG

0,04-0,06 %

 Lisne uši

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 – 0,075 %

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

 Početkom vegetacije, te svakih 10-15 dana tijekom vegetacije

GREEN POWER

2,5 L/HA

Folijarno gnojivo

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Leave a Comment

Previous post:

Next post: