Zaštita dunje

Zaštita dunjeZaštita dunje je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima dunje podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti dunje. Pravovremena zaštita dunje poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita dunje

HERBICIDI

Ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove  GLYPHOGAN

1% u 200 l vode,

herbicidne trake

 Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

Prije nicanja korova-mladi nasadi koji još niu u ridu

EFICA 960EC

1,25-1,4 l/ha

Jednogodišnji travni korovi

U vrijeme intenzivnog porasta, najkasnije do početka cvatnje korova

TOMIGAN 250 EC

1,5 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

FUNGICIDI

INSEKTICIDI

Mine veličine 1-2 mm

Lipanj, kolovoz
(do početka cvatnje)

KOHINOR 200 SL

0,0375 – 0,05 %

0,025 %

Miner okruglih mina Jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 – 0,075 %

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Leave a Comment

Previous post:

Next post: