Zaštita duhana

zastitaduhanaZaštita duhana je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima duhana podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti duhana. Pravovremena zaštita duhana poboljšava i kvaliteti i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita duhana

HERBICIDI

Nakon presađivanja

40 dana

60 dana

GLYPHOGAN

0,4 l/ha

0,6 l/ha

Volovod (Orobanche ramosa) – usmjereno prskanje uz upotrebu štitnika

Prije presađivanja

EFICA 960 EC

1,25-1,4 l/ha

Jednogodišnji travni korovi

Prije presađivanja uz inkorporaciju, te nakon presađivanja usmjerenim prskanjem u međuredove (štitnik)

početak cvatnje, nakon odstranjivanja vrhova

PENDIGAN 330 EC

4-6 l/ha

4 l/ha

20 ml škropiva/ biljci

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

suzbijanje zaperaka
(Burley i Virginia)

Prije sadnje presadnica (presađivanja), uz obveznu inkorporaciju

KALIF 480* EC

0,5 l/ha

Jednogodišnji  širokolisni i travni korovi

FUNGICIDI

Jedanput u vegetaciji prskanjem rasada 14 dana nakon sjetve, preventivno kada nastupaju uvjeti za razvoj bolesti MERPAN 80 WDG* 0,125-0,3 % Duhan u rasadu
(u zaštićenom prostoru)
– bolesti rasada duhana (Pythium spp., Rhizoctonia solani, Peronospora tabacina)

INSEKTICIDI

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 – 0,075 %

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: