Zaštita agruma

zastitaduhanaZaštita agruma je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima agruma podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti agruma. Pravovremena zaštita agruma poboljšava i kvaliteti i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita
agruma

HERBICIDI

ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove

GLYPHOGAN

1% u 200 l vode,
herbicidne trake

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

FUNGICIDI

INSEKTICIDI

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 – 0,075 %

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

Leave a Comment

Previous post:

Next post: