Sredstva za zaštitu bilja

Zaštita bilja je grana poljoprivrede koja se bavi sprečavanjem gubitka koje poljoprivrednim kulturama nanose bolesti, štetočine i korovi.

Poteškoće koje se javljaju pri izboru brojnih priznatih sredstva za zaštitu bilja,  te nužnost njihove stručne primjene zahtjeva veliko znanje. Gotovo sva sredstva za zaštitu bilja svrstana su u grupe otrova pa je njihova primjena povezana s opasnostima za korisne i druge organizme kao i za životnu okolinu.

Moderna zaštita bilja postojeće probleme rješava integracijom svih dosadašnjih znanja, koja uključuju kemijske, ali i preventivne, administrativne, mehaničke i biološke mjere.

Sredstva za zaštitu bilja su tvari za suzbijanje štetnih organizama. Mogu biti sintetičke kemijske tvari ili prirodnog podrijetla (rijetko). Uglavnom su to toksične tvari kojima je namijenjena uloga selektivnog uništavanja. Sredstva za zaštitu bilja (pesticidi) se mogu razvrstati prema namjeni, prema podrijetlu i prema načinu djelovanja.

Prema namjeni dijelimo ih na :
Akaricide – sredstva za suzbijanje štetnih grinja
Fungicide – sredstva za suzbijanje gljivičnih bolesti
Herbicide – sredstva za suzbijanje korova
Insekticide – sredstva za suzbijanje štetnih insekata
Limacide – sredstva za suzbijanje puževa
Nematocide – sredstva za suzbijanje štetnih nematoda
Rodenticide – sredstva za suzbijanje štetnih glodavaca

HERBICIDI – su sredstva namijenjena za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova, algi, mahovina, lišajeva i parazitnih cvjetnica. Mogu biti sistemačni, lokalno sitematični, te nesistematični, zavisno o sposobnosti preparata da se translocira (kreće) u biljci. Možemo ih podijeliti i po spektru djelovanja na korove: selektivna ili neselektivna (širokog spektra) sredstva. Važno je pravilno identificirati stanje usjeva i korova koji ugrožavaju uzgojenu kulturu te se pridržavati preporuka stručnjaka.

INSEKTICIDI – su sredstva namijenjena za suzbijanje štetnih insekata. Prema fizičkom stanju u trenutku primjene insekticidi mogu biti: čvrsti, tekući i plinoviti, a prema toksičnom djelovanju na insekte dijele se na: kontaktne, plinovite te sistematične, ali ta podjela nije aposlutna jer neki insekticidi djeluju istovremeno sistemično, kontaktno i fumigantno. Zbog svoje velike otrovnosti od velikog je značaja pravilno koristiti insekticide i pridržavati se SVIH uputa za njihovo korištenje. U protivnom može doći do zagađenja životne okoline, podzemnih voda te pogubnog djelovanja na životinjski svijet i na ljude.

FUNGICIDI – su sredstva koja su namijenjena za suzbijanje gljiva koje uzrokuju bolesti kod biljaka. Po načinu djelovanja se dijele na sistemaične i preventivne.

TRETIRANJE SJEMENA – tretiranje sjemena poljoprivrednih kultura predstavlja stalnu i neophodnu mjeru u cilju suzbijanja štetočinja koji se prenose sjemenom ili se nalaze u zemljištu. Izbor sredstava treba uskladiti s njihovim spektrom djelovanja i zdravstvenim stanjem sjemena.

Prema podrijetlu se razvrstavaju na biološka sredstva, biotehnička sredstva te na kemijska sintetička sredstva. Biološka sredstva su predatori i parazoidi te mikrobiološka sredstva, a biotehnička sredstva su regulatori razvoja kukaca, atraktanti i feromoni te repelenti.

Mjere zaštite bilja se mogu podijeliti i po načinu djelovanja koje mogu biti neizravne (indirektne) i izravne (direktne) mjere zaštite. Neizravne mjere zaštite bilja su agrotehničke i administrativne mjere, a izravne mjere zaštite bilja mogu biti mehaničke, biotehničke, biološke te kemijske mjere.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: