Sphinx extra® 685 WDG

Kontaktni i lokalno-sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje plamenjače vinove loze i rajčice

Aktivna tvar: folpet, 600 g/kg,
                            dimetomorf, 113 g/kg

Formulacija: vododispergirajuće granule – WDG

Djelovanje i upotreba: Sphinx extra® 685 WDG je kontaktni i lokalno-sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje plamenjače vinove loze i rajčice.

Vinova loza (vinske sorte):
Plamenjača (Plasmopara viticola)
Primjena: U količini od 1,8 do 2,0 kg/ha, uz utrošak vode od 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze razvijena tri listića (BBCH 13) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti. Ukoliko se sredstvo koristi uzastopno, preporučeni razmak između tretiranja je 10-12 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na vinovoj lozi može primijeniti najviše tri puta u vegetaciji.

Rajčica (na otvorenom):
Plamenjača (Phytophthora infestans)
Primjena: U količini od 1,7 do 2,0 kg/ha, uz utrošak vode od 500-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze razvijena tri lista na glavnoj stabljici (BBCH 13) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti. Ukoliko se sredstvo koristi uzastopno, preporučeni razmak između tretiranja je 10-14 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se na rajčici može primijeniti najviše tri puta u vegetaciji.

Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem (orošavanjem), korištenjem leđnih ili traktorskih prskalica ili raspršivača („atomizera“).

Radna zabrana
: 72 sata

Karenca: 28 dana za vinske sorte vinove loze; 7 dana za rajčicu na otvorenom.

Ograničenja: Primjena iz zraka nije dopuštena.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: