NOVO! Sindoxa

Kontaktni želučani insekticid za suzbijanje štetnika: repičinog sjanika na uljanoj repici; pepeljastog grožđanog moljca na vinovoj lozi (vinske i stolne sorte).
SINDOXA je kontaktni želučani insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu i vinogradarstvu:

Djelovanje i primjena:
=> Uljana repica
repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u količini 0,085 kg/ha, uz utrošak vode 400-600 L/ha.
Sredstvo se primjenjuje od izduživanja devetog internodija stabljike do pred cvatnju (BBCH 39-59). Dozvoljena je najviše 1 primjena tijekom jedne vegetacije.

 

=> Vinova loza (vinske i stolne sorte)
pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) u količini 0,125 kg/ha, uz utrošak vode 400-800 L/ha.
Sredstvo se primjenjuje od početka formiranja cvata (BBCH 53).
Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacije, uz razmak između primjena od 10-14 dana.

KULTURA KARENCA
vinova loza (stolne sorte)

vinova loza (vinske sorte)

uljana repica

3 dana

10 dana

56 dana

 

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU
Upute za mješanje sredstva:
Prilikom miješanja sredstva s ostalim sredstvima za zaštitu bilja ne miješajte nerazrijeđena sredstva, pridržavajte se dolje navedenog redosljeda pri miješanju različitih formulacija i iza dodavanja svakog pripravka dobro promiješajte otopinu.
Redosljed dodavanja različitih formulacija sredstava za zaštitu bilja:

  1. 1. Tekući koncentrati za emulziju– E ili EC
  2. 2. Dispergirajuće mikrogranule – WG, DF, SG
  3. 3. Močivo prašivo za suspenziju – WP
  4. 4. Tekući koncentrat za suspenziju – SC, KS, FL,
  5. 5. Tekuća koncentrirana emulzija u vodi – EW
  6. 6. Uljna koncentrirana suspenzija – OD
  7. 7. Emulgativni
  8. 8. Okvašivači i ulja
  9. 9. Vodotopiva gnojiva
  10. 10.Retardanti

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: