Shavit F®

Kontaktno-sistemični fungicid za suzbijnje biljnih bolesti na vinovoj lozi.

Aktivne tvari:
folpet, 70 %
triadimenol, 1,5 %
Formulacija: močivi prah-koncentrat za suspenziju – WP

Djelovanje i primjena:
Kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti: peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), crne pjegavosti (Phomopsis viticola), pepelnice (Uncinula necator) za sve u količini 2,2-2,5 kg sredstva/ha s utroškom vode 800-1000 l/ha (220 do 250 g sredstva u 80-100 l vode na 1000 m2)
– koncentracija 0,3% (300 g sredstva u 80 -100 l vode na 1000 m²)

Ograničenja:
U jednoj vegetaciji može se koristiti najviše tri puta. Primjena iz aviona nije dozvoljena. Škropivo treba nakon pripreme odmah utrošiti. Ne smije se miješati s diklorvosom, heptenofosom, dimetoatom, vamidotionom, uljnim sredstvima, propargitom i bordoškom suspenzijom. Preporuča se provjeriti mješavina s EC sredstvima – ukoliko dođe do koagulacije ili brzog taloženja (kroz pola sata) ne smije se miješati.

Karenca: 56 dana za stolne sorte vinove loze i 42 dana za vinske sorte vinove loze.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: