NOVO! Spyrale®

Spyrale®  je preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti pjegavosti lišća repe u šećernoj repi. sadrži difenkonazol i fenpropidin, dvije aktivne tvari koje u kombinaciji imaju preventivno i kurativno djelovanje s visokom razinom djelotvornosti na bolest pjegavost lišća repe (Cercospora beticola).

Djelovanje i primjena:
=> Spyrale® se primjenjuje u:
– šećernoj repi (nije dozvoljena primjena na umjetno dreniranom tlu) za suzbijanje pjegavosti lišća repe (Cercospora beticola) u stadiju od BBCH 39 do BBCH 49 u količini od 1,0 l/ha, jednom ili dva puta godišnje s razmakom od 21 dana.
– šećernoj repi za suzbijanje pjegavosti lišća repe (Cercospora beticola) u stadiju od BBCH 39 do BBCH 49 u količini od 0,9 l/ha, jednom godišnje.
=> Spyrale® je fungicid koji ispoljava preventivno i kurativno djelovanje, ali kako bi se osigurala optimalna učinkovitost, preporuča se preventivna primjena.

Utrošak vode: 150-400 l/ha
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 do 2
Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama. Podesiti visinu prskalice kako bi se postiglo homogeno raspršivanje po bilju.
Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva Spyrale® spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.
Dozvola u hitnim situacijama za uporabu neregistriranog sredstva za zaštitu bilja: UP/I-320-20/19-03/187

KULTURA KARENCA
Šećerna repa      28

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU >>>>>>
Način djelovanja:
Difenkonazil i  fenpropidin su inhibitori biosinteze ergosterola u staničnim membranama kod fitopatogenih gljiva.
Razvrstani su u FRAC grupe G1 (difenkonazol) i G2 (fenpropidin) te svojim djelovanjem mijenjaju strukturu stanične membrane i narušavaju permeabilnost što dovodi do odumiranja stanica i hifa gljiva.
Pošto djeluju u različitim trenucima u procesu biosinteze ergosterola, smanjena je vjerojatnost pojave rezistentnosti.
Ograničenja:
Sredstvo SPYRALE smije se koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije preći 2,0 l/ha.
Najmanje dva sata nakon primjene ne bi smjelo biti padalina. Ne prskati po vjetrovitom vremenu.
Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
Radna zabrana:Ulazak radnika na tretirano područje dopušten je 24 h nakon primjene sredstva.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: