Dosada zvana muhe

muheMuhe (Muscidae) su porodica u redu dvokrilci (Diptera). Najpoznatije vrste su kućna muha (Musca domestica), mala kućna muha (Fannia canicularis), te štalska muha (Stomoxys calcitrans).

Hrane se cvjetnim sokom (cvjetarke), trulim i svježim organskim tvarima (kućna muha), krvlju (štalska muha, zajedavka), hvatanjem drugih kukaca, te drugom hranom. Domaća muha je dobro poznata kozmopolitska vrsta koju nalazimo po kućama i na farmama, a najčešće se zadržava u blizini ljudskih naselja. To je najčešća vrsta koja se nalazi na svinjskim farmama, kokošinjcima, kravljima farmama te na rančevima konja. Muhe nisu samo napasne i dosadne, nego mogu biti prenosioci i raznih opasnih organizama, te time i bolesti.

Rasprostranjenost: Domaća muha potječe sa stepa centralne Azije, ali u današnje vrijeme nalazimo je na svim nastanjenim kontinentima, od tropskih do umjerenih klima, te na svim vrstama staništa, od urbanih do ruralnih. Iako se često veže uz životinjski i ljudski izmet, hrani se bilo kakvom vrstom organskog otpada, pa ju najčešće nalazimo u blizini ljudi.

Životni ciklus: Kod kućne muhe se javlja potpuna metamorfoza, sa stadijima jajašca, ličinke, kukuljice, te imaga. Prezimljuje u stadiju ličinke ili kukuljice na nekim zaštićenim područjima, kao što su stajski gnoj i slična mjesta. U optimalnim uvjetima razvojni ciklus traje od 10-12 dana, ali ako uvjeti nisu idealni do završetka ciklusa treba ti će i do dva mjeseca. U toku jedne sezone u umjerenim klimatskim područjima muha može imati od 10-12 generacija, a u tropima i sub-tropima i do 20 generacija u toku jedne sezone.

Imago kućne muhe je veličine od 6 do 7 mm, i ženka muhe je obično veća od muške muhe. Žive od 15 do 25 dana, ali mogu živjeti i do 2 mjeseca. Duljina života ovisi o dostupnosti hrane, najčešće o dostupnosti šećera. Pristup životinjskom gnoju ne utječe na duljinu života, već su to hladnije temperature koje produljuju život. Prije spolnog čina muhe trebaju hranu, a spolni čin može trajati od 2 do 15 minuta. Jaja odlažu 20-ak dana nakon kopulacije. Kako bi se razvila jajašca, ženka muhe mora se hraniti proteinima. Noću su muhe odmaraju, i nisu aktivne.

muha_foval2Štete od muha: Razmnožavaju se u velikom broju na kokošjim farmama u gnoju ispod kokošjih kaveza, što stvara veliki problem u kontroli populacije muha. Iako domaća muha ne grize, kontrola razvoja muhe je važna za opće zdravlje i udobnost u mnogim dijelovima svijeta. Mogućnost reprodukcije muhe je fascinantna, ali srećom ne može biti realizirana. Znanstvenici su izračunali da par muha koji sa parenjem počne u travnju može do kolovoza stvoriti do kolovoza ( sa svojim potomcima i u idelanim uvjetima da svi potomci ostanu živi) i do 191,000,000,000,000,000,000 muha. Najveće štete su povezane s običnom muhom su dosađivanje i indirektne štete koje mogu biti prouzročene prenosom patogenih organizama (virusa, gljiva, bakterija, protozoa i nematoda) koje dolaze u asocijacijama sa muhom. Muhe pokupe patogene organizme u smeću, kanalizaciji i drugim izvorima nečistoća, i onda ih prenose u ustima te ih preko izbljuvka, izmeta i zaraženih vanjskih dijelova tijela prenose na ljudsku i životinjsku hranu. Najveći problem je migracija muhe s ljudskog i životinjskog izmeta na hranu koja se jede sirova. U slučajevima nedostatka kanalizacije, posebno u slučajevima otvorenih septičkih jama, može doći do razvoja ozbiljnih , naročito ako su u blizini bolnice, tržnice i klaonice.

Za rješavanje problema sa muhama imamo rješenje !!!

muhe_fovalFoval granule (granulirani insekticid za suzbijanje muha s mirisom sira) te Mamac za muhe (granulirani insekticid za suzbijanje muha). Oni osiguravaju jednostavnu , brzu, efikasnu i dugotrajnu zaštitu od muha. Uspješno rješavaju problem muha i u prostorima izrazito izloženim ” napadu muha”. Sadrže atraktant koji privlači muhe na granule. U dodiru sa sredstvom muhe budu otrovane, ali ne ugibaju odmah, nego tek odmah, već nakon nekoliko minuta, kada se udalje od mamca (ne zagađuju prostor oko mamaca). Ugodnog su mirisa. Sadrže i denatonijum benzoat, gorku tvar, koju značajno smanjuje rizik od slučajnog gutanja od strane ljudi.

muha_kolantOvi proizvodi za suzbijanje muha su prikladni za uporabu u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni, na vanjskim i unutarnjim prostorima, u kućama, skladištima, seoskim domaćinstvima, javnim zgradama, u restoranima, hotelima, industrijskim postrojenjima i sl.

{ 1 comment… read it below or add one }

samir April 29, 2012 at 15:51

zdravo imam pitanje kako djelotvorno djeluje na vanjski dijo kuce
i gdje se moze nabaviti i kolika je cijena preparata

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: