Merpan® 80 WDG

Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuka i krušaka (fuzikladija, Venturia spp.).

 Aktivna tvar: kaptan, 80 %
Formulacija: močive samodispergirajuće valjkaste granule – koncentrat za suspenziju – WDG

Djelovanje i primjena:
Merpan 80 WDG koristi se kao kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuka i krušaka (fuzikladija, Venturia spp.).
Primjenjuje se prskanjem ili raspršivanjem, u količini od 1,88-2 kg sredstva/ ha. Utrošak škropiva 500- 1000 l/ha. Maksimalno dozvoljeni utrošak sredstva po primjeni/ha iznosi 2 kg/ha.

Ograničenja: Primjena iz zraka nije dozvoljena. Može se najviše pet puta koristiti u vegetaciji uz raz- mak od 7-10 dana između primjena. Nije dozvoljeno miješanje s kiselim insekticidima (diklorfos, hep- tenofos, dimetoat), uljnim sredstvima, kalcij polisulfi dom i bakarnim fungicidima.

Karenca: 28 dana za jabuku i krušku

Proširenje uporabe na male kulture: marelica, višnja, duhan u rasadu.

Marelica, višnja:
Šupljikavost (Wilsonomyces carpophilus = Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii)
Primjena: u koncentraciji 0,125-0,2 %. Može se primijeniti tri puta uz razmak od 10 dana. Maksimalan utrošak sredstva 2kg/ha po primjeni. Primjeniti preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti. Utrošak vode od 1000-1500 L.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Sigurnosni razmak od vodene površine 20 m.
Karenca: 21 dan za marelicu i višnju

Duhan u rasadu (u zaštićenom prostoru):
bolesti rasada duhana (Pythium spp., Rhizoctonia solani, Peronospora tabacina)
Primjena: u koncentraciji 0,125-0,3 % (125-300 g sredstva u 100 l vode; 20-30 g sredstva u 10 l vode). Koncentracija od 0,125 % koristi se za preventivno suzbijanje, dok se koncentracija od 0,3 % koristi za kurativno suzbijanje uzročnika bolesti. Sredstvo se primjenjuje jedanput u vegetaciji prskanjem rasada 14 dana nakon sjetve. Kako bi se postigli maksimalni učinci suzbijanja, preporuča se tretirati preven- tivno kada nastupaju uvjeti za razvoj bolesti. Tijekom primjene preporuča se osigurati jednoliko prska- nje kako bi biljke bile u potpunosti prekrivene škropivom.
Karenca: Nije primjenjiva za duhan.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: