Mavrik® 2 F

Insekticid – sintetski piretroid širokog spektra djelovanja.

Aktivna tvar: tau-fluvalinat, 240 g/l
Formulacija: tekuća koncentrirana suspenzija – F

Djelovanje i primjena:
Kontaktni insekticid za suzbijanje:
– jabučne zelene uši (Aphis pomi) i jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea) na jabuci od početka bujanja cvjetnih pupova do vremena zrenja plodova (BBCH 51-81), u koncentraciji 0,02%-0,04%
-lisnih uši (Aphididae) na ruži u koncentraciji 0,02%
-crne repine uši (Aphis fabae) na šećernoj repi u količini 0,2 l/ha
Sredstvo treba primijeniti prije pojave simptoma kovrčanja lista.

Glavne karakteristike i prednosti:
Mavrik 2F je odličan piretroid – prijatelj pčela, vodeći je insekticid za sigurnost pčela.
Mavrik 2F je odličan u suzbijanju kukaca koji sišu i grizu.
Mavrik 2F kombinirana djelotvornost na štetne i selektivnost na korisne kukce.
Mavrik 2F je proizvod za primjenu u cvatnji.
Mavrik 2F je djelotvoran na temperaturama od + 9ºC do +30ºC.

Aktivna tvar Mavrika 2F tau-fl uvalinat uklapa se u IPM Program:
• 100% siguran za pčele.
• U 90% slučajeva dodatno tretiranje nije potrebno.
• U preporučenim dozama (10-30 ml/ha) nema ostataka na voću.
• Smanjuje populaciju grinja.

Ograničenja:
MAVRIK 2 F smije se najviše dva puta godišnje koristiti na istoj površini u maksimalnoj količini do 0,6 l/ ha po primjeni. Najmanji vremenski razmak između dvije primjene je 14 dana.
Na ukrasnom bilju prvenstveno se dozvoljava na drvenastom ukrasnom bilju (ruža i dr.) u vrijeme neotvorenih cvjetnih pupova. Nema repelentni učinak na pčele. Nije opasan za pčele ako se tretira najmanje 2 sata prije leta pčele i nakon leta pčela. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Karenca: 30 dana za jabuku; 14 dana za šećernu repu. Nije primjenjiva za ružu.“

Leave a Comment

Previous post:

Next post: