Insekticidi

NOVO! Sindoxa

February 27, 2020

Kontaktni želučani insekticid za suzbijanje štetnika: repičinog sjanika na uljanoj repici; pepeljastog grožđanog moljca na vinovoj lozi (vinske i stolne sorte). SINDOXA je kontaktni želučani insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu i vinogradarstvu: Djelovanje i primjena: => Uljana repica repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u količini 0,085 kg/ha, uz utrošak vode 400-600 L/ha. Sredstvo se primjenjuje […]

Pročitajte više…

Poleci

March 14, 2019

Kontaktno – želučani insekticid za suzbijanje štetnika u uljanoj repici i pšenici. Aktivna tvar: deltametrin, 25 g/l- piretroidi, IRAC grupa 3 A Formulacija: koncentrat za emulziju – EC Djelovanje i primjena: Kontaktno – želučani insekticid za suzbijanje štetnika u uljanoj repici i pšenici. Kulture i štetni organizmi: 1. Pšenica (Triticum aestivum):          […]

Pročitajte više…

Pirimor ® 50 WG

March 14, 2019

Selektivni sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih uši (porodica Aphididae) na jezgri- čavim i koštićavim voćkama, povrću na otvorenom (grašku, grahu, mrkvi, salati, rajčici, kra- stavcu, paprici), jagodi na otvorenom, šećernoj repi, žitaricama i ukrasnom bilju Aktivna tvar: pirimikarb, 500 g/kg Formulacija: vododispergirajuće granule – WG Djelovanje i primjena: PIRIMOR 50 WG je selektivni insekticid […]

Pročitajte više…

Custodia®

March 13, 2019

Kombinirani sistemični fungicid za za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu (u mekoj pšenici, tvrdoj pšenici i pšenoraži, ječmu), povrćarstvu (u krastavcu (u zaštićenom prostoru)), tikvici (u zaštićenom prostoru) i dinji (u zaštićenom prostoru), rajčici (u zaštićenom prostoru), patlidžanu (u zaštićenom prostoru) i paprici (u zaštićenom prostoru), luku i češnjaku i vinogradarstvu.  Aktivna tvar: azoksistrobin 120 […]

Pročitajte više…

Pyrinex® 250 CS

February 3, 2017

Kontaktni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na ozimoj i jaroj uljanoj repici Formulacija: inkapsulirana suspenzija – CS Aktivne tvari: klorpirifos 250,00 g/l Djelovanje i primjena: Kontaktni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na ozimoj i jaroj uljanoj repici. Kulture i štetni organizmi: 1. Uljana repica, ozima (Brassica napus Ssp. Napus) a) Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi) […]

Pročitajte više…

Apollo® 50 SC

February 12, 2014

Kontaktni akaricid za suzbijanje zimskih jaja i ličinki crvenog voćnog pauka u nasadima jabuka, krušaka i vinove loze te ličinki crvenog pauka na ukrasnom bilju i salatnom krastavcu. Aktivna tvar: klofentezin, 500 g/l Formulacija: tekući koncentrat za suspenziju – SC Djelovanje i primjena: Apollo® 50 SC je selektivni akaricid za suzbijanje: – zimskih jaja crvenog voćnog […]

Pročitajte više…

Pyrinex® 48 EC

February 12, 2014

Kontaktni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na ozimoj pšenici, šećernoj repi, ozimoj uljanoj repici i bijelom kupusu. Formulacija:koncentrat za emulziju – EC Aktivne tvari:klorpirifos480,00 g/l Djelovanje i primjena: Kontaktni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na ozimoj pšenici, šećernoj repi, ozimoj uljanoj repici i bijelom kupusu. Kulture i štetni organizmi: 1. Ozima pšenica (Triticum aestivum): žitni […]

Pročitajte više…

Mavrik® 2 F

February 12, 2014

Insekticid – sintetski piretroid širokog spektra djelovanja. Aktivna tvar: tau-fluvalinat, 240 g/l Formulacija: tekuća koncentrirana suspenzija – F Djelovanje i primjena:Kontaktni insekticid za suzbijanje: – jabučne zelene uši (Aphis pomi) i jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea) na jabuci od početka bujanja cvjetnih pupova do vremena zrenja plodova (BBCH 51-81), u koncentraciji 0,02%-0,04% -lisnih uši (Aphididae) na […]

Pročitajte više…

Kohinor® 200 SL

February 12, 2014

Sistemični insekticid za suzbijanje štetnika na koštićavom i jezgričavom voću, agrumima, ukrasnom bilju, riži, rajčici, grahu, grašku, duhanu,  krumpiru i kupusu. Aktivna tvar: imidakloprid, 200 g/l Formulacija: tekući koncentrat za otopinu – SL Djelovanje, primjena i doze primjene: Kohinor 200 SL je visoko sistemični insekticid – neonikotinoid s kontaktnim i želučanim djelovanjem. Djeluje na centralni živčani […]

Pročitajte više…