Rodenticidi

BRODY 2.5 BLOCK

September 24, 2018
Thumbnail image for BRODY 2.5 BLOCK

Rodenticid – gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca – vrsta biocidnog pripravka 14 Brody parafinski blokovi – BRODY 2.5 BLOCK je mamac pripremljen za uporabu na osnovi aktivne tvari brodifakum (antikoagulant), namijenjen neprofesionalnim korisnicima, djelotvoran na odrasle i mlade jedinke kućnog miša (Mus musculus) i smeđeg štakora (Rattus norvegicus) nakon jedne konzumacije. Upozorenje:  Sadržaj: 300 g […]

Pročitajte više…

BRODY 2.5 PASTE

September 24, 2018
Thumbnail image for BRODY 2.5 PASTE

Rodenticid – gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca – vrsta biocidnog pripravka 14  BRODY 2.5 PASTE–  je mamac pripremljen za uporabu na osnovi aktivne tvari brodifakum (antikoagulant), namijenjen neprofesionalnim korisnicima, djelotvoran na odrasle i mlade jedinke kućnog miša (Mus musculus) i smeđeg štakora (Rattus norvegicus) nakon jedne konzumacije. Upozorenje: Sadržaj: 150 g Formulacija: RB mamac […]

Pročitajte više…

Ratibrom svježi mamac

September 11, 2011
Thumbnail image for Ratibrom svježi mamac

Rodenticid – gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca Samo za profesionalne korisnike Ratibrom ® svježi mamac – kumulativni antikoagulacijski rodenticid, u obliku svježeg mamca namijenjen suzbijanju štetnih glodavaca, za neposrednu primjenu na otvorenim i u zatvorenim prostorima, u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni.

Pročitajte više…

Diferat svježi mamac

September 11, 2011
Thumbnail image for Diferat svježi mamac

Rodenticid – gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca Diferat ® svježi mamac – kumulativni antikoagulacijski rodenticid, u obliku svježeg mamca namijenjen suzbijanju štetnih glodavaca, za neposrednu primjenu na otvorenim i u zatvorenim prostorima, u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni.

Pročitajte više…

Brody svježi mamac

September 11, 2011
Thumbnail image for Brody svježi mamac

Rodenticid – gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca Brody ® svježi mamac – kumulativni antikoagulacijski rodenticid, u obliku gotovog mamca namijenjen suzbijanju štetnih glodavaca, za neposrednu primjenu na otvorenim i u zatvorenim prostorima, u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni. Samo za profesionalnu upotrebu

Pročitajte više…

Brody parafinski blokovi

September 9, 2011
Thumbnail image for Brody parafinski blokovi

Rodenticid – gotovi mamci za suzbijanje štetnih glodavaca Brody ® parafinski blokovi – kumulativni antikoagulacijski rodenticid, gotov mamac, u obliku parafinskog bloka, namijenjen suzbijanju štetnih glodavaca na vanjskim i u unutarnjim, posebice vlažnim prostorima, u području javnog zdravstva i komunalne higijene.

Pročitajte više…