Goltix® GOLD

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi

Aktivna tvar: metamitron, 700 g/l
Formulacija: koncentrat za suspenziju – SL

Djelovanje, primjena i doze primjene: 
GOLTIX GOLD djeluje preko korijena i preko lista i može se primjeniti u šećernoj repi u svakom njenom razvojnom stadiju te na repu nema depresivno djelovanje, a ima produženo djelovanje na ljetni  spektar korova.
GOLTIX GOLD je selektivni zemljišni herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih
korova u šećernoj i stočnoj repi. Primjenjuje se:
u podijeljenoj (split) aplikaciji na sljedeći način:
      a)  u tri razdvojene (split) primjene:
–  prvi puta nakon sjetve, a prije nicanja šećerne repe (pre-em) u količini 2 l/h,
–  drugi puta kada repa razvije prvi par listova u količini 1,5 l/ha,
–  treći puta 7-14 dana nakon druge primjene u količini 1,5 l/ha;
      b)  u dvije do tri razdvojene (split) primjene:
– prvi puta u stadiju razvijena dva prava lista repe, a korovi u stadiju kotiledona, u količini
1,5 l/ha (ili 1 l/ha),
– drugi puta 7-14 dana nakon prve primjene u količini 1,5 l/ha (ili 2 l/ha),
– po potrebi treći puta 7-14 dana nakon druge primjene u količini 2,0 l/ha.
Korovi kod ponovnog ponika trebaju biti u stadiju kotiledona. Sredstvo se primjenjuje u razmacima
7-14 dana. Maksimalna ukupna količina sredstva primijenjenog u split aplikacijama iznosi 5,0 l/ha.

Dobro suzbija sljedeće korove: rusomača (Capsella bursa-pastoris), bijela loboda (Chenopodium
album
), mrtve koprive (Lamium spp.), kamilice (Matricaria spp.), crna pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), ljubice (Viola spp.), poljska potočnica (Myosotis arvensis), a kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium) i divlji peršin (Aethusa cynapium) samo kod 3 razdvojene post-em primjene.
Od travnih korova suzbija jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua).
Djelomično suzbija: ljekovitu dimnjaču (Fumaria offi cinalis), a ljepljivu broćiku (Galium aparine)
samo kod pre-post-post primjene.
Najbolji učinak suzbijanja postiže se ako su korovi u razvojnoj fazi kotiledona.
U manjim dozama primjenjuje se prije nicanja repe na lakšim i humusom siromašnijim tlima i nakon
nicanja kada su usjev i korovi u ranijim razvojnim fazama.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji (dvokratno ili trokratno) u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 5,0 l/ha

Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

Radna zabrana: Ulazak radnika na tretirano područje dopušten je 3 dana nakon primjene sredstva. Ulazak životinja na tretirano područje dopušten je 3 dana nakon primjene sredstva.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u šećernoj i stočnoj repi.

Plodored: U slučaju propadanja usjeva tri mjeseca nakon primjene sredstva GOLTIX GOLD smiju se sijati/saditi sve kulture. Ograničenja: Sredstvo GOLTIX GOLD smije se koristiti najviše jedanput godišnje u podijeljenoj (split) aplikaciji (dvokratno ili trokratno) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije preći 5,0 l/ha. Ne koristiti tretirane usjeve kao hranu za životinje u slučaju propadanja ili prorjeđivanja usjeva. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: