Glyphogan®

Neselektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih te širokolisnih korova, uključujući korove s dubokim korijenom, rizomima ili gomoljima, te drvenastih korova u velikom broju kultura
 Aktivna tvar: glifosat (u obliku N-(fosfonometil)-glicin kiseline), 360 g/l
(u obliku izopropilamino soli), 485 g/l
okvašivač, 10%
Formulacija: tekući koncetrat za otopinu – SL

Djelovanje i primjena:
Glyphogan® je neselektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, uključujući korove s dubokim korijenom, rizomima ili gomoljima:

1. na strništima, nakon žetve ili prije pripreme tla za sjetvu/sadnju usjeva za suzbijanje:
a) jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml/100 m2)
b) crnog sljeza (Malva sylvestris), obične koprive (Urtica dioca), ptičjeg dvornika (Polygonum aviculare), polegnutog portulaka (Portulaca oleracea) u količini 4-6 l/ha (40-60 ml/100 m2). Primjenjuje se u vrijeme intenzivnog porasta
c) višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem neposredno prije cvatnje, u vrijeme cvatnje ili neposredno nakon cvatnje korova, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml/100 m2) ovisno o razvojnom stadiju i vrsti
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Ograničenja: Površine na kojima je primijenjeno sredstvo GLYPHOGAN ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana nakon suzbijanja jednogodišnjih, odnosno najmanje 14 dana nakon suzbijanja višegodišnjih korova;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

2.  u duhanu za suzbijanje volovoda (Orobanche ramosa) usmjerenim prskanjem uz obaveznu upotrebu štitnika:
a) u količini 0,4 l/ha (4 ml/100 m2) 40 dana nakon presađivanja,
b) u količini 0,6 l/ha (6 ml/100 m2) 60 dana nakon presađivanja.
Utrošak vode: 300-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

3. u voćnjacima (jabuka, kruška, trešnja, marelica, nektarina, breskva, badem, mandarina, limun, grejp, četrun, naranča), stolna maslina i vinogradima (stolne i vinske sorte) za suzbijanje:
a) jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, u vrijeme intenzivnog razvoja korova, u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml/100 m2).
b) crnog sljeza (Malva sylvestris), obične koprive (Urtica dioca), ptičjeg dvornika (Polygonum aviculare), polegnutog portulaka (Portulaca oleracea) u količini 4-6 l/ha (40-60 ml/100 m2), ovisno o razvojnom stadiju korova,
c) za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem neposredno prije cvatnje, za vrijeme cvatnje ili neposredno nakon cvatnje korova, u količini 5-8 l/ha (50-80 ml/100 m2), ovisno o razvojnom stadiju i vrsti korova: divlji sirak (Sorghum halepense) – neposredno prije cvatnje, za vrijeme cvatnje ili neposredno nakon cvatnje u količini 5 l/ha (50 ml/100 m2); poljski slak (Convolvulus arvensis) – neposredno prije cvatnje, za vrijeme cvatnje ili neposredno na- kon cvatnje u količini 8 l/ha (80 ml/100 m2); prstasti troskot (Cynodon dactylon) – kada dostigne visinu od 15-30 cm u količini 7,5-8 l/ha (75-80 ml/100 m2); bujad (Pteridium ) – kada se ispruži vegetacijski vrh u količini 6 l/ha (60 ml/100 m2); šilj (Cyperus spp.): – prvi puta u vrijeme cvatnje korova u količini 6 l/ha (60 ml/100 m2) – slučaju ponovnog ponika u kolčini 5 l/ha  (50 ml/100 m2).
Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 za suzbijanje višegodišnjih korova osim šilja (Cyperus spp.) i 2 za suzbijanje crnog sljeza (Malva sylvestris), obične koprive (Urtica dioca), ptičjeg dvor- nika (Polygonum aviculare), polegnutog portulaka (Portulaca oleracea) uz maksimalnu količinu 6 l/ha.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Ograničenja: Prilikom prskanja sredstvo ne smije doći u dodir sa zelenim dijelovima, korom ili svježim ranama voćaka ili vinove loze. Najkasnije 10 dana prije primjene sredstva moraju se ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. Sve rane moraju biti osušene i kalirane. Sredstvo se smije primjenjivati samo u voćnjacima i vinogradima starijim od 2 godine (od treće godine nakon sadnje), odnosno ne smije se koristiti u mladom voćnjaku ili vinogradu sve dok je kora voćaka i vinove loze zelena. U nasadima koštićavih voćaka sredstvo se smije primijeniti samo uz korištenje štitnika. Kod primjene u vinogradima preporučuje se prskanje u jesen nakon berbe ili prije razvoja mladica u proljeće.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

4. prije podizanja nasada jabuka, krušaka, šljiva i trešanja za suzbijanje:
a) jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na strništima i pašnjacima u količini 4-5 l/ha (40-50 ml/100 m2) ovisno o korovnim vrstama i stupnju zakorovljenosti.
Utrošak vode: 200-250 l/ha.
Ograničenja: Primijeniti najkasnije 7 dana prije sadnje voćnih sadnica. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

5. kod obnove pašnjaka i livada (osim na javnim površinama) za suzbijanje:            a) jednogodišnjih korova na livadama i pašnjacima starosti 1-2 godine u količini 3 l/ha (30 ml/ 100 m2),
b) višegodišnjih uskolisnih korova na livadama i pašnjacima starosti 2-4 godine u količini 4 l/ha (40 ml/100 m2),
c) višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na livadama i pašnjacima starosti 4-7 godina u količini 5 l/ha (50 ml/100 m2),
d) korova na trajnim pašnjacima u količini 6 l/ha (60 ml/100 m2).
Glyphogan® je potrebno primijeniti nakon košnje ili ispaše u vrijeme intenzivnog rasta korova i livadnih trava ili između lipnja i listopada prije ispaše ili košnje. Prilikom primjene sredstva Glyphogan®  trava treba biti visoka 30-60 cm, ne debela i ne smije sadržavati zrelo sjeme.
Utrošak vode: 150-250 l/ha.
Ograničenja: Tretirati najmanje 5 dana prije korištenja livade/pašnjaka. Suzbijene korovne vrste moraju se maknuti ili spaliti prije ponovne ispaše ili košnje. Nije dozvoljeno tretirane korovne vrste koristiti za ishranu stoke.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

6. na nepoljoprivrednim površinama i uz željezničke pruge za suzbijanje:
a) jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u količini 1,5 l/ha (15 ml/100 m2),
b) višegodišnjih uskolisnih korova u količini 4 l/ha (40 ml/100 m2),
c) višegodišnjih širokolisnih korova u količini 6 l/ha (60 ml/100 m2). Utrošak vode: 200-300 l/ha (leđne); 80-200 l/ha (tlačne prkalice). Ograničenja: Ne koristiti sredstvo Glyphogan® u živici ili uz živicu. Maksimalni broj tretiranja u sezoni:

7. pojas uz cestu za suzbijanje:
a) jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u količini 1,5 l/ha (15 ml/100 m2),
Utrošak vode: 200-300 l/ha (leđne); 80-200 l/ha (tlačne prkalice).
Ograničenja: Ne koristiti sredstvo Glyphogan® u živici ili uz živicu. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

8. duž kanala za navodnjavanje i drenažu (suhim ili povremeno plavljenim kanalima) za suzbijanje:
a) vodenih korova u količini 8-10 l/ha (80-100 ml/100 m2) neposredno prije cvatnje ili u vrijeme cvatnje korova.
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Ograničenja: Prskanje mora biti usmjereno na korove, potrebno je primijeniti kada voda nije prisutna u kanalima.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

9. u šumarstvu za suzbijanje korova:
a) prije sadnje na obrađivanim površinama u količini 4 l/ha (40 ml/100 m2), na travnjacima i pašnjacima u količini 5 l/ha (50 ml/100 m2).
Utrošak vode: 80-250 l/ha.
Ograničenja: Prskati najkasnije 7 dana prije sadnje.
b) nakon sadnje (samo za usmjerenu primjenu), tretiranjem u vegetaciji između redova sadnica uz obaveznu uporabu štitnika za suzbijanje:
a) uskolisnih korova u količini 4 l/ha (40 ml/100 m2),
b) širokolisnih drvenastih korova, uključujući i bujad (Pteridium sp.) u količini 3 l/ha (30 ml/ 100 m2). Bujad (Pteridium spp.) suzbijati kada je lišće potpuno razvijeno, ali prije nego što se počne sušiti (od srpnja do rujna).
c) vrijesi (Calluna vulgaris) na tresetnim tlima u količini 4 l/ha (40 ml/100 m2), na mineralnim tlima u količini 6 l/ha (60 l/100 m2),
d) rododendrona (Rhododendron sp.) u količini 10 l/ha (100 ml/100 m2). Vrijes (Calluna vulgaris), rododendron (Rhododendron sp.) i grmlje najbolje je tretirati kasno u ljeto/jesen ali prije opadanja lišća i nastupa perioda mirovanja/kada padne lišće. Kontrola rododendrona zahtijeva tretiranje s velikom količinom vode. Za optimalnu učinkovitost preporuča se primjena okvašivača.
Utrošak vode: 200-300 l/ha (leđne prskalice).
Ograničenja: Maksimalna pojedinačna količina ne smije prijeći 22,5 g/l glifosata (ekvivalent maksimalnoj pojedinačnoj količini od 5 l/ha uz utrošak vode od 80 l/ha) za leđne tlačne prskalice. Ne prskati drveće bez zaštite. Obavezno zaštititi sadnice prilikom prskanja (sredstvo ne smije doći u direktan kontakt sa sadnicama). Ne prskati ukrasno drveće i grmlje uključujući božićno drvce.
c) u pripremi površina za sadnju poslije čiste sječe šuma tretiranjem svježe posječenih panjeva
– panjeve premazati otopinom sredstva; za listopadno drveće koristiti 100 ml sredstva/l vode (10%-tna otopina), za crnogorično drveće 200 ml sredstva/l vode (20%-tna otopina).
Ograničenja: Panjeve tretirati unutar tjedan dana od sječe, od studenog do ožujka (ne u vrijeme intenzivnog proljetnog kolanja biljnih sokova). Koncentracija ne smije biti veća od 20% (200 ml sredstva po litri).

d) za kemijsko prorjeđivanje šuma ubrizgavanjem – stablašice
– sjekirom napraviti usjek na deblu i ubrizgati nerazrijeđeno sredstvo u količini od 2 ml po svakom usjeku koristeći npr. prskalicu za ciljano tretiranje. Jedan usjek dovoljan je za stablo promjera do 10 cm, za suzbijanje stabala većeg promjera potrebno je napraviti 2 ili 3 usjeka.

Ograničenja: Ne tretirati u vrijeme aktivnog kolanja biljnih sokova u proljeće/rano ljeto.
Karenca: 63 dana za vinovu lozu (vinske i stolne sorte); 7 dana za jabuku, krušku, četrun, grejp, limun, mandarinu, naranču, nektarinu, badem breskvu, marelicu, šljivu, trešnju, maslinu (stolne sorte), duhan. Nije primjenjiva za ostale kulture u kojima je odobrena primjena.
Ograničenja: Sredstvo Glyphogan®  smije se koristiti najviše jedanput do dvaput godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
Mogućnost miješanja: Sredstvo Glyphogan® ne smije se miješati s drugim pesticidima ili tekućim gnojivima. O mogućnostima miješanja sredstva Glyphogan® s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Glyphogan® biljke upijaju preko zelenih dijelova lišća i stabljike. Nakon ulaska u biljku Glyphogan® se kreće biljnim sokovima u sve dijelove biljke,što kod višegodišnjih korova traje 4-6 dana. Prvi simp- tomi obično su vidljivi nakon 7-14 dana. Lišće na biljkama prvo uvene i požuti, a ubrzo nakon toga potamni i osuši se.
Glyphogan® se koristi kad su korovi visine 15-40 cm uz utrošak vode od 200-400 l/ha, a vrlo dobro djeluje kad se prska sa smanjenom količinom vode (100-200 l/ha)
Glyphogan®-om se mora obaviti prskanje po mirnom vremenu (bez vjetra), kako bi se spriječilo za- nošenje preparata na usjeve koji nisu cilj tretiranja. Za dobro djelovanje poželjno je da 6 sati iza prska- nja ne padne kiša. Vapno, gnojiva i ostali pesticidi ne smiju se koristiti 5 dana prije i poslije prskanja sredstvom Glyphogan®.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: