NOVO! Cash 480 SL


Cash 480 SL
Translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva) i na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini.

AKTIVNA TVAR: dikamba, 480 g/l 
  •  benzoeva kiselina, HRAC grupa: O

FORMULACIJA -koncentrat za otopinu – SL
=> u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva)
primjenjuje se nakon nicanja, kada kukuruz razvije 3-5 listova (BBCH 13-15), u količini 0,5-0,7 l/ha (50-70 ml/1000 m2), po cijeloj površini ili primjenom u trake, pri čemu se navedene količine sredstva odnose na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake tretira se pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm, uz međurednu kultivaciju.
Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
=> na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini,
za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjaka, svinjaka, slakova i dr. u količini 1-1,5 l/ha (100-150 ml/1000 m2) u vrijeme cvatnje korova. Primjena na strništima dopuštena je samo na srednje teškim i težim tipovima tala pod uvjetom da nagib parcele ne prelazi 6% i da se podzemna voda nalazi na više od 4 m dubine.
Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

KULTURA KARENCA
Kukuruz za zrno
Silažni kukuruz
Strništa
OVP
70 dana
Nije primjenjivo

 

NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Ograničenja:
Smije se primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu.
Ne smije se koristiti na lakim pješčanim i skeletnim tlima. Zbog visoke ispirljivosti u alkalnim i lakim tlima ne smije se koristiti u kraškim područjima.
Drugi usjevi ne smiju se sijati najmanje 60 dana nakon primjene sredstva. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.
Mogućnost miješanja:
Ne smije se miješati sa insekticidima.
Sredstvo se ne smije miješati sa svim kloracetanilidnim graminicidima (metolaklor, dimetenamid i flufenacet). Kod miješanja sa sulfonilureja herbicidima može doći do određenog smanjenog učinka sulfonilureja herbicida.
Kako bi se to izbjeglo herbicidi se mogu primijeniti odvojeno, i to da se sulfonilureja herbicidi primjene u razmaku od najmanje 4 dana prije ili nakon primjene herbicida Cash 480 SL.
Fitotoksičnost:
Kod primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne širokolisne usjeve (repe, grah, lucernu, soju, suncokret, duhan i dr.) i višegodišnje nasade.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: