Bumper® 25 EC

Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, u ratarstvu, u ukrasnom bilju i u ukrasnim travnjacima.

Aktivna tvar: propikonazol, 250 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju – EC

Djelovanje i upotreba:
Bumper 25 EC je sistemični i protektivni fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja (zaustavlja po- stojeće infekcije) iz porodice triazola za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu, ukras- nom bilju i ukrasnim travnjacima. Zahvaljujući sistemičnom djelovanju djeluje na široki spektar bolesti iz razreda: Ascomycetes, Basydiomycetes, Deuteromycetes te se koristi za suzbijanje sljedećih bolesti:

a) Ozima i jara pšenica:
Pepelnica (Erysiphe graminis), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici), smeđa pjegavost lista i pljevica (Stagonospora nodorum), hrđe (Puccinia spp.)

b) Raž:
Pepelnica (Erysiphe graminis), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis), smeđa hrđa (Puccinia recondita)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod prvih znakova bolesti, od faze busanja nadalje (BBCH 20- 71). U količini: 0,5 l/ha u 200-400 l/ha vode. Ako se tretiraju samo klasovi žitarica koristiti 200 l/ha vode. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2. Razmak između dvije primjene treba iznositi najmanje 21 dan.

c) Vinova loza:
Pepelnica (Uncinula necator)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od faze desetak listova do omekšavanja bobica (BBCH 20-85). U količini: 0,2 l/ha u 700-1000 l/ha vode. Manju količinu vode primijeniti prije cvatnje, a veću kasnije. Razmak između dvoje primjene treba iznositi 10-12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

d) Breskva, nektarina i marelica:
Pepelnica (Sphaerotheca pannosa; Podosphaera tridactyla)
Primjena: Primijeniti od faze kada plodovi dosegnu polovicu svoje veličine do promjene boje plo- dova (BBCH 75-85). U količini: 0,6 l/ha u 1000-1500 l/ha vode. Razmak između dvije primjene treba iznositi 10-12 dana.
Primijeniti najviše tri puta.

e) Ukrasni travnjaci: biljne bolesti na lišću
Primjena: Sredstvo se primjenuje kod prvih znakova bolesti. U količini: 0,5 l/ha u 400 l/ha vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

f) Ukrasno bilje: Pepelnice (Erysiphales)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kod prvih znakova bolesti. U količini: 20 ml/100 l vode. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6

Način djelovanja sredstva: Aktivna tvar propikonazol djeluje sistemično. Brzo se apsorbira putem lišća i stabiljki u zelene dijelove biljaka i razmješta unutar biljke akropetalno, putem ksilema. Inhibira biosintezu ergosterola u staničnim membranama kod fitopatogenih gljiva, bez kojeg membrane stani- ca gube sposobnost regulacije izmjene tvari, što u konačnici uzrokuje odumiranjem stanica, odnosno hifa gljiva. BUMPER 25 EC djeluje preventivno i kurativno, zaustavlja postojeće infekcije i na taj način sprečava daljnje širenje infekcije po biljci.

Ograničenja: Ne primjenjivati na usjeve mokre od kiše. Najmanje jedan sat nakon primjene ne bi smjelo biti padalina. Ne primjenjivati u vrijeme najveće podnevne vrućine. Ne prskati po vjetrovitom vremenu. Primjena sredstva BUMPER 25 EC iz zrakoplova nije dopuštena.

Radna zabrana: Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine 40 dana nakon primje- ne sredstva BUMPER 25 EC. Dobiveno sjeno i slamu smije se koristiti za stelju ili kao hranu za životi- nje samo ako je žetva žitarica ili košnja trave provedena 40 dana nakon primjene sredstva.

Karenca: 40 dana za ozimu i jaru pšenicu te raž, 14 dana za koštićavo voće (breskvu, nektarinu, marelicu) i vinovu lozu. Nije primjeniva za ukrasne travnjake i ukrasno bilje.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: