Buminal®

Biljni proteinski mamac (atraktant)

Namijenjen je za:
• voćnu muhu (Ceratitis capitata)
• maslinovu muhu (Batrocera oleae)
Djelovanje zahvaljuje sadržaju proteina i odgovarajućem omjeru aminokiselina (proteini 38,65 %, ukupno dušika 8,19 %, amino dušični spojevi 3,25 %).

Način korištenja:
Koristi se u kombinaciji s Pyrinexom 48 EC.

Priprema mamaka:
0,6 l Buminala u 100 l vode (+ insekticid)

Tretiranje:
• leđnom prskalicom: 0,2-0,3 l na 1 m² vegetacije po mogućnosti bez plodova kako bi se izbjegli problemi rezidua, tretirati cijelu krošnju ili samo dio primarnih grana (dovoljno je tretirati svako drugo stablo)
• traktorskim atomizerom: tretira se svaki drugi red u nasadu jednom otvorenom diznom

Karenca: nema je
.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: