Zaštita vinove loze

Zaštita vinove lozeZaštita vinove loze je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti vinove loze. Pravovremena zaštita paprike poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita
vinove
loze

HERBICIDI

Prije nicanja korova; mladi nasadi koji još nisu u rodu EFICA 960 EC 1,25-1,4 l/ha Jednogodišnji travni korovi

Ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove

GLYPHOGAN

1% u 200 l vode, herbicidne trake

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

U mirovanju vegetacije

PENDIGAN 330 EC

4-6 l/ha između redova nasada

Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi

FUNGICIDI

Izdanci 10-15 cm nadalje

 

Nakon cvatnje

FOLPAN 80 WDG

0,15 -0,2 %
1,5 kg/ha

0,2 %

Plamenjača

 

Siva plijesan

Neposredno prije cvatnje
i poslije cvatnje do zatvaranja grozda

SHAVIT F

2,2-2,5 kg/ha

Plamenjača, crna pjegavost, pepelnica

Neposredno prije i poslije cvatnje

BUMPER 25 EC

0,2 l/ha

Pepelnica

Od faze razvijena tri listića (BBCH) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti, u razmaku 10-12 dana

SPHYNX EXTRA  685 WDG

1,8-2 kg/ha

Plamenjača

1.pred cvatnju                  2. i 3. nakon cvatnje u razmaku 10-14 dana

(FOLPAN GOLD) RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

0,2 %  200 g u 100 l vode

Plamenjača

Od faze 10 listova do faze bobica veličine graška (BBCH 20-75), u razmaku 14 dana

CUSTODIA

0,75 l/ha

Pepelnica

INSEKTICIDI

Kad ličinke izlaze iz jaja, prvo tretiranje u vegetaciji

APOLLO 50 SC

0,4 l/ha

Akaricid – zimska jaja i ličinke crvenog voćnog pauka, obični crveni pauk

OSTALO

Tretiranja u vegetaciji

NU-FILM-17

0,3 l/ha

Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

1.primjena:predcvjetanje 2.primjena: kraj cvatnje 3.primjena:14 dana nakon zadnje primjene

GREEN POWER

2,5 l/ha

Folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: