Zaštita ribiza

Zaštita ribizaZaštita ribiza je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti ribiza. Pravovremena zaštita ribiza poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

 

Zaštita ribiza

HERBICIDI

Od jeseni do početka otvaranja pupova (mirovanje vegetacije) prije nicanja korova

PENDIGAN 330 EC

4 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi

Prije nicanja korova – mladi nasadi koji još nisu u rodu EFICA 960 EC 1,25-1,4 l/ha Jednogodišnji travni korovi

FUNGICIDI

Preventivno ili pri pojavi prvih znakova bolesti

NIMROD 25 EC *

1 – 2 l/ha

Pepelnica (Microsphaera grossulariae, Sphaerotheca mors – uvae)

INSEKTICIDI

Na početku napada PIRIMOR 50 WG 0,5 kg/ha Lisne uši

OSTALO

Zimsko prskanje             U vegetaciji

NU-FILM-17

1 l/ ha 0,4 l/ha

Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Leave a Comment

Previous post:

Next post: