Zaštita rajčice

Zaštita rajčiceZaštita rajčice je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti rajčice. Pravovremena zaštita rajčice poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita
rajčice

HERBICIDI

Prije presađivanja

PENDIGAN 330 EC

4 – 5 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

8-10 dana nakon presađivanja

MISTRAL 70 WG

0,5 – 0,75 kg/ha

Jednogodišnji širokolisni
i neki travni korovi

Nakon nicanja

AGIL 100 EC

0,5 – 2 l/ha

Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi

FUNGICIDI

 Od faze razvijena tri lista na glavnoj stabiljci (BBCH 13) ili sukladno prognozi pojave i razvoja bolesti u razmacima 10-14 dana  SPHYNX EXTRA 685 WDG  1,7-2 kg/ha Plamenjača
Povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od faze prvih listova do zrelosti plodova (BBCH 14-89) CUSTODIA  0,5-1 l/ha Pepelnica

INSEKTICIDI

Na početku napada

PIRIMOR 50 WG

0,04-0,06 %

Lisne uši

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 -0,075 %

Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

Početkom vegetacije, te svakih 10-15 dana tijekom vegetacije

  GREEN POWER

2,5 l/ha

Folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: