Zaštita oraha

Zaštita orahaZaštita oraha je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima oraha podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti oraha. Pravovremena zaštita oraha poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita
oraha

HERBICIDI

ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove

GLYPHOGAN

1% u 200 l vode, herbicidne trake

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

FUNGICIDI

Prije nicanja korova-mladi nasadi koji još nisu u rodu

 EFICA 960 EC

 1,25-1,4 l/ha

Jednogodišnji travni korovi

INSEKTICIDI

OSTALO

Zimsko prskanje
(bubrenje pupova)

NU-FILM-17

0,7 l/ha

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: