Zaštita kukuruza nakon nicanja

Suzbijanje korova nakon nicanja ima određenih prednosti jer imamo mogućnost biranja herbicida na osnovi vrste korova koji nam se nalazi u njivi (ne prskamo napamet),dok nedostatak ovakve metode je cijena, jer ipak se radi o skupljoj varijanti zaštite u odnosu na tretiranje s zemljišnim herbicidima.

NIKITA
Nikita je selektivni sistematični herbicid koji u kukuruzu za zrno i silažu suzbija kako travne, jednogodišnje i višegodišnje; tako i široko- lisne jednogodišnje i višegodišnje korove. Sadrži tri djelatne tvari: kombinaciji nikosulfurona i dikambe, koja je standard u zaštiti kukuruza nakon nicanja, dodan je i mezotrion, koji djeluje i zemljišno – rezidualno 4- 6 tjedana nakon primjene. Nikita se odlikuje sa tri različita međusobno sinkronizirana mehanizma djelovanja.
Mezotrion (triketoni, HRAC grupa 2) djeluje na nivou kloroplasta blokiranjem HPPD enzima, neophodnog za fotosintezu. Dikamba (derivati benzojeve kiseline, HRAC grupa 0) inhibira diobu stanica u meristemskim tkivima. Nikosulfuron (sulfonilurea, HRAC grupa B) sprječava proces stvaranja acetolaktat sintetaze (ALS.)

Primjenjuje se u količini 0,4 kg/ha (40 g/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz razvije dva do devet listova (BBCH 12-19). Korove je poželjno suzbijati kada je kukuruz u fazi 2-4- 6 listova. Za poboljšanje učinka sredstvu je potrebno dodati okvašivač (Nu-film). Za postizanje optimalne učinkovi- tosti preporuča se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Uskolisni korovi najosjetljiviji su u stadijima 1-3 razvijena lista (do početka busanja), širokolisni 2-6 listova (ne više od 5 cm visine). U slučaju neravnom- jernog nicanja korova sredstvo je moguće primijeniti u razdvojenoj primjeni (split-aplikacija) unutar dozvoljenih stadija razvoja kulture pazeći da se ne prijeđe maksimalna dozvoljena količina sredstva od 0,4 kg/ha. Zahvaljujući snažnom međudjelovanju triju aktivnih tvari, Nikita odlično suzbija praktički sve jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove koji zakorovljuju kukuruz: sirak, koštan, ambroziju, abutilon, čičak, lobode, šćir, dvornike, muhare, svračice, prosa, piriku, slak, osjak, gorušicu, konicu, kužnjak, mišjakinju, pastirsku torbicu, crnu pomoćnicu, ladolež, preslicu, štavelj, divlju kupinu i brojne druge korove.

Nikitu odlikuje najširi spektar djelovanja jer suzbija sve ekonomski značajne širokolisne i travne korove u kukuruzu, fleksibilna je u vremenu primjene, dugog djelovanja, sigurna za usjev i praktična za upotrebu!

NICOGAN 40 OD
Nicogan 40 OD je selektivni sistemični herbicid koji suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne te neke jednogodišnje širokolisne korove nakon nicanja u kukuruzu za zrno i silažu. Sadrži djelatnu tvar nikosulfuron. Suzbija travne korove: sirak jednogodišnji i rizomski, piriku, koštan, muhare, svračice, prosa te neke širokolisne korove: šćir, pastirsku torbicu, mišjakinju, kužnjak. Nicogan 40 OD je herbicid iz skupine sulfonilureja herbicida (ALS inhibitori). Biljka ga usvaja preko listova i manje putem korije- na za što je potrebna dovoljna količina vlage u tlu. Nakon unosa, aktivna tvar nikosulfuron se vrlo brzo razmješta unutar biljke koja odmah prestaje rasti. Do potpunog odumiranja dolazi unutar 7-20 dana. Kod širokolisnih korova dolazi do zadebljanja i deformacije meristema, a travni korovi reagiraju crvenilom listova (antocijan), žućenjem i nekrozom meristema. Primjenjuje se jednokratno ili dvokratno (split-aplikacija), pazeći da se ne prijeđe maksimalna količina od 1,0 l /ha: a) jednokratno u količini 1,0 l/ha nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do osam listova (BBCH 12 – 18). ili b) dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,6 l/ha + 0,4 l/ha (ukupno 1,0 l/ha) nakon nicanja (post-em). Optimalno vrijeme druge primjene je kod ponovnog ponika korova, 7-10 dana nakon prve primjene. Dvokratna (split-aplikacija) primjenjuje se kod produženog nicanja korova. Nicogan 40 OD suzbija samo iznikle korove, a optimalna učinkovitost postiže se primjenom u ranim razvojnim stadijima korova.

Napomenimo da Nicogan 40 OD sadrži ulje biljnog porijekla, što omogućuje bolje usvajanje od strane korovne biljke i veću selektivnost!

Image: Colour pixabay

Leave a Comment

Previous post:

Next post: