Zaštita jabuke

Zaštita jabukeZaštita jabuke je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima jabuke podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti jabuke. Pravovremena zaštita jabuka poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita jabuke

HERBICIDI

 Prije nicanja korova  EFICA 960 EC  1,25-1,4 l/ha  Jednogodišnji   travni korovi

ljeti ili ujesen nakon nicanja korova na dobro razvijene korove

prije podizanja nasada

GLYPHOGAN

1% u 200 l vode,

herbicidne trake

4 – 5 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi

U mirovanju vegetacije – kasna jesen do rano proljeće prije nicanja korova

PENDIGAN 330 EC

4 – 6 l/ha

između redova nasada

Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi

U vrijeme intenzivnog porasta, najkasnije do početka cvatnje korova

TOMIGAN 250 EC

1,5 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

FUNGICIDI

Prije cvatnje – od faze
ružičastog pupa

Kasniji stadiji vegetacije
– nakon cvatnje

MERPAN 80 WDG

0,2 %

2 – 3 kg/ha

Krastavost jabuke

Prije cvatnje – od faze
ružičastog pupa

FOLPAN 80 WDG

0,15 – 0,2 %

2 kg/ha

Krastavost jabuke

Prije cvatnje

Nakon cvatnje

NIMROD 25 EC

0,04 – 0,05%

0,8 l/ha

Pepelnica jabuke

INSEKTICIDI

Prije cvatnje i nakon cvatnje

MAVRIK 2 F

0,02 – 0,04 %

0,2 – 0,25 l/ha

Jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš

Mine veličine 1-2 mm

Lipanj, kolovoz (do početka cvatnje)

U vrijeme pojave mobilnih stadija

KOHINOR 200 SL

0,0375 – 0,05 %

0,025 %

0,05 %

Miner okruglih mina,

Jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš, breskvina zelena uš

Jabučna krvava uš

Nakon cvatnje

LAMDEX 5 EC

0,01 – 0,015 %

Jabučni savijač, jabučna pepeljasta uš, jabučna zelena uš, miner okruglih mina

Prvo tretiranje nakon cvatnje

Nakon izlaska ličinki iz
zimskih jaja

APOLLO 50 SC

0,04 %

0,06 %

0,8 l/ha

Zimska jaja crvenog voćnog pauka u 1500 l /ha škropiva

Ljetni oblici – ljetna jaja i mladi pokretni razvojni oblici u 1500 l/ha škropiva

OSTALO

Zimsko prskanje (razmicanje ljuščica na pupu)

U vegetaciji

NU-FILM-17

0,7 l/ha

0,4 – 0,5 l/ha

pomoćno sredstvo
(okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

Prema BBCH skali 19-25, 14 dana nakon prve primjene u razmaku od cca 14 dana

GREEN POWER

2,5 l/ha

Folijarno gnojivo

Leave a Comment

Previous post:

Next post: