Zaštita graha

Zaštita grahaZaštita graha je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima graha podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti graha. Pravovremena zaštita graha poboljšava i kvalitetu i kvantitetu Vašeg uroda. Hvala i želimo Vam dobar urod 🙂 !

 

FENOFAZA

VRIJEME PRIMJENE

PREPARAT

KONC. ili DOZA

NAPOMENA

Zaštita graha

HERBICIDI

Nakon sjetve, prije nicanja

PENDIGAN 330 EC

4 – 6 l/ha

Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi

Nakon sjetve, prije nicanja

EFICA 960 EC

1,25-1,4 l/ha

Jednogodišnji travni korovi

Nakon sjetve, prije nicanja

AFALON DISPERZIJA* ili  LINUREX 50 SC *

0,8 l/ha

ili

0,75 l/ha

Jednogodišnji širokolisni korovi

Nakon nicanja usjeva i korova

AGIL 100 EC*

1 – 2 l/ha

Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi

FUNGICIDI

INSEKTICIDI

u vegetaciji – 2-3 listova do formiranja mahune

KOHINOR 200 SL

0,5 l/ha

lisne uši – graškova zelena i crna bobova

OSTALO

NU-FILM-17

0,025 – 0,075 %

pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo)
dodatak svim škropivima

 Početkom vegetacije, te svakih 10-15 dana tijekom vegetacije

GREEN POWER

2,5 l/ha

Folijarno gnojivo

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

Leave a Comment

Previous post:

Next post: