Poleci

Kontaktno – želučani insekticid za suzbijanje štetnika u uljanoj repici i pšenici.

Aktivna tvar: deltametrin, 25 g/l- piretroidi, IRAC grupa 3 A
Formulacija: koncentrat za emulziju – EC

Djelovanje i primjena:
Kontaktno – želučani insekticid za suzbijanje štetnika u uljanoj repici i pšenici.

Kulture i štetni organizmi:
1. Pšenica (Triticum aestivum):                                               
a) žitni balac (Oulema sp.)
Primjena: U količini 0,3 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha (3 ml u 10 l vode na 100 m2). Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.
Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na pšenici; nakon pojave ličinki, od početka formiranja klasa do 30% razvijenog klasa (BBCH 50-53).
b) lisne uši (Aphididae)
Primjena: U količini 0,3 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha (3 ml u 10 l vode na 100 m2). Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primje- njivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.
Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na pšenici.
2. Uljana repica, ozima (Brassica napus Ssp. Napus)
a) repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Primjena: U količini 0,3 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha (3 ml u 10 l vode na 100 m2). Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primje- njivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova
Vrijeme primjene u vegetaciji: pojavom štetnika na ozimoj uljanoj repici; nakon dostizanja praga štetnosti do prije otvaranja cvjetova (BBCH 50-57).

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1 
Ograničenja:
=> Opasno za pčele.
=> Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje.
=> Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.
=> Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine.
=> Ne koristiti tretirane usjeve,sijeno i žetvene ostatke kao hranu (ili stelju) za životinje.

KULTURA KARENCA
uljana repica
pšenica
45 dana
35 dana

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: