Insekticidi

Pyrinex® 250 CS

February 3, 2017

Kontaktni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na ozimoj i jaroj uljanoj repici Formulacija: inkapsulirana suspenzija – CS Aktivne tvari: klorpirifos 250,00 g/l Djelovanje i primjena: Kontaktni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na ozimoj i jaroj uljanoj repici. Kulture i štetni organizmi: 1. Uljana repica, ozima (Brassica napus Ssp. Napus) a) Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi) […]

Pročitajte više…

Apollo® 50 SC

February 12, 2014

Kontaktni akaricid za suzbijanje zimskih jaja i ličinki crvenog voćnog pauka u nasadima jabuka, krušaka i vinove loze te ličinki crvenog pauka na ukrasnom bilju i salatnom krastavcu. Aktivna tvar: klofentezin, 500 g/l Formulacija: tekući koncentrat za suspenziju – SC Djelovanje i primjena: Apollo 50 SC je selektivan akaricid namijenjen je za suzbijanje: • zimskih jaja […]

Pročitajte više…

Pyrinex® 250 ME

February 12, 2014

Insekticid širokog spektra djelovanja. Aktivna tvar: klorpirifos, 250 g/l Formulacija: mikroenkapsulirana tekuća koncentrirana suspenzija – ME Djelovanje i primjena: Kontaktni insekticid širokog spektra za suzbijanje sljedećih štetnika: – na jabukama: jabučnog savijača (Cydia/Carpocapsa/pomonella) – na uljanoj repici: repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) i repičine pipe komušarice (Ceutorhynchus assimilis) Doze primjene: – na jabukama u koncentraciji 0,2-0,3 % […]

Pročitajte više…

Pyrinex® 48 EC

February 12, 2014

Kontaktni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na ozimoj pšenici, šećernoj repi, ozimoj uljanoj repici i bijelom kupusu. Formulacija:koncentrat za emulziju – EC Aktivne tvari:klorpirifos480,00 g/l Djelovanje i primjena: Kontaktni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na ozimoj pšenici, šećernoj repi, ozimoj uljanoj repici i bijelom kupusu. Kulture i štetni organizmi: 1. Ozima pšenica (Triticum aestivum): žitni […]

Pročitajte više…

Mavrik® 2 F

February 12, 2014

Insekticid – sintetski piretroid širokog spektra djelovanja. Aktivna tvar: tau-fl uvalinat, 240 g/l Formulacija: tekuća koncentrirana suspenzija – F Djelovanje i primjena: Mavrik 2F je kontaktni insekticid za suzbijanje lisnih uši (Aphididae): • jabučne zelene uši (Aphis pomi) i jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea) na jabuci u koncentraciji 0,02%-0,04% • lisnih uši (Aphididae) na ruži u […]

Pročitajte više…

Lamdex® 5 EC

February 12, 2014

Insekticid – sintetski piretroid širokog spektra djelovanja. Aktivna tvar: lambda-cihalotrin, 50 g/l Formulacija: tekući koncentrat za emulziju – EC Djelovanje i primjena: Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika: a) na pšenici i ječmu: – crveni žitni balac (Oulema melanopus) b) u nasadima jabuka: – jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) – jabučna zelena uš (Aphis pomi) – […]

Pročitajte više…

Kohinor® 200 SL

February 12, 2014

Insekticid širokog spektra djelovanja. Aktivna tvar: imidakloprid, 200 g/l Formulacija: tekući koncentrat za otopinu – SL Djelovanje, primjena i doze primjene: Kohinor 200 SL je visoko sistemični insekticid – neonikotinoid s kontaktnim i želučanim djelovanjem. Djeluje na centralni živčani sistem i ima dugo rezidualno djelovanje. Direktno utječe na knock – down efekt. Kohinor 200 SL efektivno djeluje […]

Pročitajte više…