Herbicidi

Sultan® 50 SC

February 1, 2017

Sultan® 50 SC je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici, nakon presađivanja kupusa, kelja, cvjetače i brokule iz presadnica te rasadnicima ukrasnog grmlja i drveća Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC) Aktivne tvari: Metazaklor, 500 g/l Primjena: SULTAN® 50 SCje selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih […]

Pročitajte više…

Kalif® 480 EC

February 1, 2017

Herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici. Aktivna tvar: klomazon, 480 g/l Formulacija: koncentrat za emulziju -EC Djelovanje i primjena: KALIF 480® EC je herbicidno sredstvo zemljišnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj uljanoj repici. Herbicid klomazon djeluje kao inhibitor biosinteze biljnih pigmenata […]

Pročitajte više…

Kalif Mega®

February 1, 2017

Kalif Mega® je zemljišni kombinirani herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Formulacija: ZC- smjesa formulacije od inkapsulirane suspenzije (CS) i koncentrata za suspenziju (SC) Aktivne tvari: Klomazon 33,00 g/l   Metazaklor 250,00 g/l Primjena: Primjena: KALIF MEGA je selektivni kombinirani herbicid zemljišnog djelovanja namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih […]

Pročitajte više…

Legato Plus®

October 13, 2014

Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Aktivne tvari: izoproturon, 500 g/l + difl ufenikan, 100 g/l Formulacija: tekuća koncetratirana suspenzija – SC Djelovanje: Legato Plus je kombinirani herbicid za suzbijanje sljedećih jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u mekim sortama ozime pšenice i ozimom ječmu bez podusjeva: • jednogodišnji […]

Pročitajte više…

Pendigan® 330 EC

February 12, 2014

Kontaktni i zemljišni selektivni herbicid za suzbijanje zaperaka duhana te suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici (uključujući i durum pšenicu), ozimom ječmu, ozimoj raži i pšenoraži, jarom ječmu, kukuruzu za zrno i silažu, soji, krumpiru suncokretu, duhanu, grašku za kombajniranje, mrkvi i pastrnjaku iz sjemena, luku (iz sjemena i iz lučica) i poriluku (samo iz sjemena), […]

Pročitajte više…

Nicogan® 40 OD

February 12, 2014

Selektivno herbicidno sredstvo sistemičnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu. Aktivna tvar: nikosulfuron, 40 g/l Formulacija: koncentrat za suspenziju-SC Djelovanje i primjena: Nicogan® 40 OD je herbicidno sredstvo iz skupine sulfonilureja herbicida (ALS inhibitori). Biljka ga usvaja preko listova i manje putem korijena za što je […]

Pročitajte više…

Tomigan® 250 EC

February 11, 2014

Translokacijsko-kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, ozimoj i jaroj raži, ozimoj i jaroj zobi te ozimoj pšeno-raži, kukuruzu za zrno, luku, luku vlascu, mrkvi, peršinu , kupusu, maku, kimu, tulipanu, narcisi, livadama i pašnjacima, sjemenskim travama, ukrasnim i namjenskim travnjacima, voćnjacima jezgričavog voća. Aktivna tvar: fluroksipir, 250 […]

Pročitajte više…

Racer® 25 CS

February 11, 2014

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu i krumpiru. Aktivna tvar: flurokloridon, 250 g/l Formulacija: tekuća koncentrirana mikroenkapsulirana suspenzija – CS Djelovanje i primjena: RACER 25 CS je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova: Abutilon theophrasti (mračnjak), Ambrosia sp. (partizanka), Amaranthus retrofl exus (šćir), Chenopodium album (loboda), Galium aparine (broćika), Galinsoga […]

Pročitajte više…

Racer® 25 EC

February 11, 2014

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu, kukuruzu i krumpiru. Aktivna tvar: flurokloridon, 250 g/l Formulacija: tekući koncetratirat za emulziju – EC Djelovanje i primjena: Racer 25 EC je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova: Abutilon theophrasti (mračnjak), Ambrosia sp., Polygonum sp. (dvornik), Xanthium sp., Amaranthus retrofl exus (šćir), Chenopodium sp. […]

Pročitajte više…

Mistral® 70 WG

February 11, 2014

Selektivni herbicid za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u soji, krumpiru, rajčici i lucerni. Aktivna tvar: metribuzin, 700 g/l Formulacija: močive samodispergirajuće granule – WG Djelovanje i primjena: Mistral 70 WG je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova: Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Matricaria spp., Polygonum spp., Sonchus spp., Stellaria media. Djelomično suzbija Galium aparine, […]

Pročitajte više…