Foval gel za mrave

Foval® gel za mrave  – insekticidni gel za suzbijanje mrava

Foval® gel za mrave – insekticidni gel za direktnu primjenu namijenjen suzbijanju svih vrsta mrava koje se smatraju štetočinama, a čija se ishrana bazira na šećeru – npr. argentinski mrav (Linepithema humile).

 Aktivna tvar: Foval gel za mrave

  • IMIDAKLOPRID 21,5 g/l (2,15 %)

Formulacija:
Insekticidni gel

Vrijeme primjene:
Siječanj, Veljača, Ožujak, Travanj, Svibanj, Lipanj, Srpanj, Kolovoz, Rujan, Listopad, Studeni, Prosinac

Dostupna jedinična pakiranja:
5g

Transportna pakiranja:
24 x 5 g

Proizvođač:
 Kollant

Karakteristike proizvoda:
MAKSIMALNA UČINKOVITOST. UČINKOVITO SUZBIJA CIJELU KOLONIJU MRAVA.

Foval® gel za mrave – osmišljen je na način da pruža potpunu zaštitu od mrava na vanjskim i u unutarnjim prostorima. Zahvaljujući odgođenom letalnom efektu aktivne tvari, mrav ugiba nekoliko sati nakon izloženosti gelu (mrav se hrani gelom, ali dovoljan je i kontakt s gelom da dovede do ugibanja).

Foval® gel za mrave prikladan je za upotrebu na vanjskim i u unutarnjim prostorima, u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni (u kućanstvima, restoranima, hotelima, školama, kampovima, bolnicama, brodovima, skladištima, itd.). U normalnim uvjetima Foval® gel za mrave djeluje i do 3 mjeseca nakon aplikacije.

Način djelovanja:

Foval® gel za mrave djeluje tako da zahvaljujući odgođenom letalnom efektu aktivne tvari, mrav ugiba nekoliko sati nakon izloženosti gelu (mrav se hrani gelom, ali dovoljan je i kontakt s gelom da dovede do ugibanja). Mravi radnici, koji nalaze gel, dovoljno dugo žive da gel unesu u mravinjak i distribuiraju ga do drugih mrava radnika. Zahvaljujući razmjeni hrane između mrava gel se distribuira unutar kolonije, njime se hrane i ličinke, i kraljica. Eliminacijom kraljice gasi se i kolonija, čime se postiže maksimalna učinkovitost gela i omogućava suzbijanje cijele kolonije (mravinjaka).

Upute za uporabu:

 Foval® gel za mrave – JEDNOSTAVNA I SIGURNA PRIMJENA. Konzistencija gela omogućava vrlo jednostavnu i preciznu aplikaciju u sve pukotine i praznine. Insekticidni gel se primjenjuje pomoću posebnog aplikatora (pištolja), koji omogućava precizno doziranje i sigurnu primjenu, bez direktnog kontakta sa sredstvom.

Za unutarnju uporabu:

Foval® gel za mrave– nanijeti gel u obliku kapljica ili linije u blizini ulaza u mravinjak ili pored puteva kojima se mravi kreću. Preporuča se primjena gela u slučajevima kada su mravi već prisutni u određenom prostoru. Ukoliko se očekuje napad mrava, ili se pojavljuju samo sporadično, preporuča se upotreba Mravolovke (plastična klopka koja sadrži insekticidnu pastu).

Za vanjsku uporabu:

Foval® gel za mrave– nanijeti insekticidni gel u mravinjak ili uz puteve kojima se kreću u obliku kapljica ili linija. Primijeniti samo na mjestima gdje su mravi prisutni. Na učinkovitost gela mogu utjecati loši vremenski uvjeti (npr. kiša), u tom slučaju preporuča se koristiti plastične klopke (trapove) za jednokratnu upotrebu koje sadrže insekticidnu pastu, zaštićenu od vanjskih utjecaja (Mravolovka). Ako je moguće, u vrijeme tretmana ukloniti sve ostale izvore hrane unutar prostora u kom se vrši suzbijanje.

Upute o mjerama opreza tijekom uporabe:

UPOZORENJE:

PRILIKOM KORIŠTENJA NE KONTAMINIRATI HRANU, PIĆE I POSUDE ZA HRANU. NE TRETIRATI POROZNE POVRŠINE, KAO TEPIHE, PREKRIVAČE I DRUGE MATERIJALE KOJI MOGU UPITI SREDSTVO. NE PRIMJENJIVATI U NAZOČNOSTI LJUDI ILI KUĆNIH LJUBIMACA. NE MIJEŠATI S DRUGIM KEMIJSKIM PROIZVODIMA. PRIJE PONOVNOG KORIŠTENJA PAŽLJIVO PROVJERITI POSTOJE LI OSTACI GELA NA TRETIRANIM POVRŠINAMA, PREDMETIMA, STROJEVIMA I SL.

Prilikom rukovanja s proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Nositi zaštitne rukavice. Izbjegavati kontakt s očima, ustima i kožom. Ako postoji opasnost od direktnog kontakta s očima nositi zaštitne naočale koje dobro prianjaju uz kožu lica. Nakon rada dobro oprati kožu vodom i sapunom, kontaminiranu odjeću skinuti.

Foval® gel za mrave– ne smije se presipavati u drugu ambalažu niti u posude iz kojih se jede i pije, ili u kojima se drže namirnice.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: