Foval CE insekticid

Foval® CE Insekticid – Koncentrirani insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata

Za široku potrošnju. Tekući insekticid u obliku koncentrata za emulziju. Obavezno razrijediti s vodom prije upotrebe.

Aktivna tvar na 100 g : fovalce

  • cipermetrin (CAS br. 52315-07-8)…………………….8,0 g (92 g/l)
  • tetrametrin (CAS br. 7696-12-0)………………………2,0 g (23 g/l)
  • piperonil butoksid (CAS br. 51-03-6)……………….10,0 g (115 g/l)

Formulacija:
koncentrat za emulziju

Vrijeme primjene:
Ožujak, Travanj, Svibanj, Lipanj, Srpanj, Kolovoz, Rujan, Listopadnadrazujuceopasno

Dostupna jedinična pakiranja:
100 ml, 1l

Transportna pakiranja:
24 x 100 ml, 12 x 1l

Proizvođač:
 Kollant

Karakteristike proizvoda:
Foval®CE – je INSEKTICID SNAŽNOG DJELOVANJA, PRUŽA BRZU I EFIKASNU ZAŠTITU OD LETEĆIH I GMIŽUĆIH INSEKATA. Širok spektar djelovanja ovog insekticida (muhe, komarci, mravi, stjenice, krpelji, žohari, moljci,…) uključuje gotovo sve insekte koji se uništavaju zbog održavanja komunalne higijene.
Foval®CE se upotrebljava za suzbijanje komaraca na zelenim površinama (grmlju, živicama, travi, drvoredima i sl.) i za suzbijanje muha u ruralnim sredinama, stajama i farmama.
Može se koristiti u svim gradskim, industrijskim i ruralnim sredinama.


Način djelovanja:

Foval®CE sadrži kombinaciju aktivnih tvari koja omogućava brzo početno, ali i zadovoljavajuće produljeno djelovanje. Snažno insekticidno djelovanje posebno je naglašeno pri primjeni na glatkim površinama koje ne upijaju sredstvo, što ovo sredstvo čini posebno pogodnim za primjenu u komunalnoj higijeni, za dezinsekciju u bolnicama, hotelima, skladištima, školama, u industrijskim okruženjima, uključujući prehrambenu industriju, te u ruralnim sredinama. Djelovanje sredstva je smanjeno ukoliko se primjenjuje na neravnim površinama poput stropova i zidova.

Upute za uporabu:
Foval® CE – se razrjeđuje u vodi i prska ručnom ili leđnom tlačnom prskalicom. Otopinu pripremiti neposredno prije upotrebe. Za suzbijanje letećih insekata prska se 1-2 %-tnom otopinom (10-20 ml/1 l vode). Pri suzbijanju gmižućih insekata koristi se 2-4 %-tna otopina (20-40 ml/1 l vode) uz utrošak 1 litre otopine na svakih 10 m2 površine. Pripremljena otopina mora se utrošiti tijekom dana. Izbjegavati prskanje okrečenih zidova.

Upute o mjerama opreza tijekom uporabe:

Prilikom rukovanja s proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Nositi rukavice od nitrilne ili butilne gume i radno odijelo. Izbjegavati kontakt s očima, ustima i kožom. Ukoliko prilikom rada dolazi do stvaranja velikih količina aerosola, koristiti filtarsku polu-masku za zaštitu od čestica i naočale koje prianjaju uz kožu. Nakon rada dobro oprati kožu vodom i sapunom, kontaminiranu odjeću skinuti.


UPOZORENJE:
NE KORISTITI NERAZRIJEĐENO SREDSTVO (pripremite sredstvo prema uputi za uporabu). NE PROGUTATI. NE UDISATI AEROSOL. PRILIKOM KORIŠTENJA NE KONTAMINIRATI HRANU, PIĆE I POSUDE ZA HRANU. Ne prskati suprotno od smjera vjetra. Izbjegavati kontakt s očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ukoliko se tretiraju prostorije u kojima ljudi borave dulje vrijeme ili u kojima spavaju, obavezno ih dobro prozračite prije ponovnog boravka u njima. Nakon uporabe i nakon kontakta s kožom, odmah isprati s velikom količinom vode i sapunom. U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba odmah potražiti savjet liječnika (pokazati naljepnicu ili spremnik sredstva).
FOVAL CE ne smije se prelijevati u drugu ambalažu niti u posude iz kojih se jede i pije, ili u kojima se drže namirnice.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: