Agil® 100 EC

Selektivni sistemični herbicid koji se koristi nakon nicanja za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i samoniklih žitarica u šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, grašku, luku, rajčici, paprici.

Aktivna tvar: propikizafop, 100 g/l (sadrži surfaktant)
Formulacija: tekući koncentrat za emulziju – EC

Primjena:
Sistemični herbicid-graminicid za suzbijanje jednogodišnjih višegodišnjih monokotiledonih korova (korova trava) u:
u šećernoj repi sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-400 L/ha; u suncokretu sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 09 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-600 L/ha; u soji sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-500 L/ha; u uljanoj repici sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-600 L/ha;
– u grašku sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-500 L/ha; u rajčici (ne za izrazito sitnoplodne sorte) sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-600 L/ha; u luku (osim mladog luka) sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali, uz utrošak vode 200-500 L/ha. Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: dva razdvojena tretiranja (split-aplikacija): prvo u količini od 0,8 L/ha, a nakon 12-16 dana drugo tretiranje u količini od 0,7 L/ha.
U uljaricama se može koristiti samo prije početka cvatnje.
Za suzbijanje jednogodišnjih trava tretiranje treba obaviti kada trave razviju 3 (tri) lista pa sve do početka busanja u količini od 0,8-1 L/ha (80-100 ml na 1000 m2).
Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, posebno pirike (Agropyron repens) kada dostigne visinu od 15-25 cm i divljeg sirka (Sorghum halepense) visine 20-30 cm u količini od 1-1,5 L/ha.
Kod neujednačenog nicanja navedenih korova bolji rezultati postižu se primjenom dvaju razdvojenih tretiranja (split-aplikacije): prvi put u količini od 1 L/ha i nakon 12-16 dana, drugi put u količini od 1 L/ha (100 ml sredstva na 1000 m2).
Bolje mehaničko usitnjavanje rizoma povisuje učinak suzbijanja tih korova iz rizoma.
Također dobro suzbija samonikle žitarice.

 Miješanje: Miješa se s većinom insekticida, fungicida i herbicida. Ipak miješanje s nekim herbicidima koji suzbijaju širokolisne korove može smanjiti učinak pa bi lokalno trebalo isprobati svaku novu kombinaciju.

Ograničenja/fitotoksičnost:
Smije se primijeniti samo jednom godišnje, odnosno dva puta ako se koristi u split-aplikaciji. Maksimalna ukupna količina sredstva primijenjenog u split-aplikaciji iznosi 2 L/ha.
Tretiranje zrakoplovom nije dozvoljeno.
Uništenim korovima ne hraniti domaće životinje jer kontaminiraju mlijeko.
Ne smije se koristiti u lisnatom i korjenastom povrću, te u sitnom jagodičastom voću.
Spriječiti zanošenje na žitarice i kukuruz zbog izrazite fitotoksičnosti, kao i na sve druge uskolisne usjeve.
Razmak između tretiranja herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova i sredstvom AGIL 100 EC mora biti duži od 3 dana.

Karenca: 90 dana za uljanu repicu, soju i suncokret, 60 dana za šećernu repu, 42 dana za grašak, 30 dana za luk (osim mladog luka) i rajčicu (ne za izrazito sitnoplodne sorte).

Proširenje primjene na male kulture: bob, češnjak, grah, mrkva, pastrnjak, peršin, špinat, poriluk, rabarbara, šparoga, malina, kupina, ribiz, ukrasno bilje.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: